Mhy Ylä-Kainuu on syntynyt 1.1.2005 Suomussalmen ja Hyrynsalmen yhdistyksen fuusioina.  Metsänomistajat näissä yhdistyksissä katsoivat, että iso metsänhoitoyhdistys takaa monipuoliset palvelut ja pystyy paremmin pitämään metsänomistajien puolta niin maankäyttöasioissa kuin puukaupassa.

Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuun toiminta on laajenemassa erityisesti uusien palvelujen myötä (kunnostusojitus ja tienrakennus). Teemme  60% alueemme puunmyyntisuunnitelmista ja 35% puukaupoista metsänomistajien valtuuttamina. Metsänhoitotöistä teemme 70%. Yhdistyksellä on kaksi toimistoa, päätoimisto sijaitsee Suomussalmella ja sivutoimisto Hyrynsalmella.

Toimintamme jakaantuu metsänomistajien neuvontaan ja liiketoimintaan. Liikevaihtomme on noin 1 350 000 euroa

Yhdistyksen palveluksessa on 7 toimihenkilöä, 8 metsuria sekä 11 koneyrittäjää.

Yhdistyksen sijainti kartalla

Yhteystiedot

Toimipisteet

Hyrynsalmen toimisto (Avoinna maanantaina ja perjantaina klo 8-12)

Metsämiehentie 5

89400 Hyrynsalmi

Puhelin. 0500-389958

Suomussalmen toimisto

Keskuskatu 3 A 13

89600 Suomussalmi

Puhelin. 0400 205 401

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
220 000 ha
Jäsenten lukumäärä
2021
Metsätilan keskikoko
68 ha
Puuston vuotuinen kasvu
650 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
400000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
2