Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys UusimaaTietoa valtuustovaaleista

Parhaimmillaan valtuusto tarjoaa metsänhoitoyhdistykselle paljon enemmän kuin vain sääntömääräisten tehtävien hoitajan roolin. Jokaisella valtuutetulla on oma osaamisensa, asiantuntijuutensa sekä kokemuksensa tarjottavanaan yhdistykselle. Oletko kiinnostunut kehittämään metsänhoitoyhdistyksen toimintaa ja haluatko vaikuttaa siihen, minkälainen metsänhoitoyhdistys on vuonna 2025? Asetu ehdolle. 

Valtuusto on myös erinomainen paikka vahvistaa omaa tietotasoasi metsänomistajana. Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseensa liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa, sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä. 

Vaalitoimikunta:
-puheenjohtaja Pauli Hämäläinen, pauli.hamalainen(at)phnet.fi
-varapuheenjohtaja Markku Saalo, markku.saalo(at)gmail.com
-jäsenet: Minna Anttila minna.anttila(at)phnet.fi, Markku Heinonen markku.heinonen(at)ppf.inet.fi ja Asko Kanervo askokanervo(at)gmail.com

Metsänhoitoyhdistys Uusimaan äänioikeusrekisterin nähtävillä pitäminen

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit järjestetään posti- ja sähköisen vaalin yhdistelmänä 4.11.-25.11.2020. Äänioikeus on yhdistyksen jokaisella 1.1.2020 metsää omistaneella jäsenellä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni.

Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisu­vaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Äänioikeusrekisteri on nähtävillä Metsänhoitoyhdistys Uusimaan Mäntsälän toimistol­la 12.8.-2.9. ma-pe klo 9.00-15.00, osoitteessa Osuustie 1 B, 04600 Mäntsälä. 

Metsänhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttänyt jäsen voi asettua ehdolle vaaleihin. Ehdokashakemus toimitetaan vaalitoimikunnalle viimeistään 30.9.2020.