Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys RovaniemiTietoa valtuustovaaleista

MHY-vaalit marraskuussa 2020
 
Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit järjestetään marraskuussa, 4.-25.11.2020 ja ehdokasasettelu on jo alkanut maaliskuussa, ja kestää syyskuun loppuun saakka. Rovaniemen mhy:n sääntöjen mukaan valtuustoon valitaan 20 varsinaista jäsentä ja 5 varalle. Hyvä tilanne olisi saada tuplamäärä ehdokkaita valituksi tulleista eli noin 40 ehdokasta. 
 
Ehdokkaaksi voi ryhtyä jokainen 18 vuotta täyttänyt jäsen, eikä erillisiä ehdottajia enää tarvita. Ehdokashakemuslomakkeita ja lisätietoja saa yhdistyksen toimistolta ja nettisivuilta.
 
Valtuusto on yhdistyksen korkein päättävä elin ja se kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Valtuusto päättää mm. yhdistyksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuusto päättää myös sääntömuutoksesta ja jäsenmaksun määrästä.
 
Rovaniemen mhy:n sääntöjen mukaan valtuusto valitsee 2-vuotiskaudeksi kerrallaan 5 jäsenisen hallituksen. Yhdistyksen toiminnan kannalta, valtuusto päättää 4-vuotiskaudeksi yhdistyksen kehittämisstrategiasta heti valtuustokauden alussa. Nykyisessä srategiassa pääpaino on ollut yhdistyksen palvelujen markkinointi, jäsenhankinta ja puukaupallisten palvelujen kehittäminen. Strategiaa on toteutettu kohtalaisen hyvin ja se antaa hyvän pohjan uudelle strategialle 2021-2024.
 
Kannustan metsänomistajia, myös nuorempia, alkamaan ehdokkaaksi. Toiminta valtuuston jäsenenä voi olla paljon muutakin kuin kokouksissa istumista. Toimintakenttänä on koko Rovaniemen mhy:n alue sekä tehtävät ja jokaisella valtuutetulla on oma osaamisensa, asiantuntijuutensa sekä kokemuksensa tarjottavana yhdistyksen toiminnalle. 
 
Pekka Lehto
puheenjohtaja
 
 
Vaalitoimikunta:
Lehto Pekka, pj
Pietilä Vesa, vpj
Alajärvi Jukka
Jauhiainen Hannu
Kotila-Martti Hilkka