Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys Päijät-HämeTietoa valtuustovaaleista

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto edustaa ja on läpileikkaus kaikista metsänomistajista. Mhy Päijät-Hämeessä on ollut viime valtuustokauden valtakunnan tasolta positiivisesti poikkeava valtuusto. Siinä on paljon naisia (40 %), ensikertalaisia (32 %), eri taustoista tulevia ja se on keski-iältään mahdollisesti Suomen nuorin (valintahetkellä 48 vuotta).

Millainen valtuusto nyt saadaan? Asetu sinäkin ehdolle! 

Meillä on mahdollista äänestää myös sähköisesti.  Päivitämme lisätietoja alkysyksystä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mhy Päijät-Hämeen vaalitoimikunta
Vaalitoimikunta vastaa vaalien järjestämisestä ja äänioikeusrekisteristä, seuraa ehdokashankintaa sekä huolehtii ehdokasasettelusta ja ääntenlaskennasta. Mhy Päijät-Hämeen valtuusto päätti kokouksessaan 12.6.2020 toimikunnan kokoonpanon. Siinä on seuraavat henkilöt:
Olavi Peltola 
Heikki Päärilä (pj.)
Markku Heikkilä
Paavo Porvari (vara-pj.)
Jarmo Ylätalo

Vaalitoimikunta kokoontuu 3-4 kertaa eri vaiheissa, ja tarvittaessa enemmänkin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metsänhoitoyhdistys Päijä-Hämeen äänioikeusrekisterin nähtävillä pitäminen

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit järjestetään postivaaleina 4.11.-25.11.2020. Äänioikeus on yhdistyksen jokaisella 1.1.2020 metsää omistaneella jäsenellä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni.

Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020.

Äänioikeusrekisteri on nähtävillä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen Hollolan toimistolla 12.8.-2.9. ma-pe klo 9.00-15.00, osoite Kansankatu 8, 15870 HOLLOLA.

Metsänhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttänyt jäsen voi asettua ehdolle vaaleihin. Ehdokashakemus toimitetaan vaalitoimikunnalle viimeistään 30.9.2020.

Lisätietoja valtuustovaaleista saa metsänhoitoyhdistyksestä ja internetistä www.mhy.fi