Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys Länsi-UusimaaTietoa valtuustovaaleista

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit järjestetään 4.-25.11.2020. Perinteisen postivaalin lisäksi on mahdollista äänestää myös sähköisesti. 

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseensa liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa, sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä. Parhaimmillaan valtuusto tarjoaa metsänhoitoyhdistykselle paljon enemmän kuin vain sääntömääräisten tehtävien hoitajan roolin. Jokaisella valtuutetulla on oma osaamisensa, asiantuntijuutensa sekä kokemuksensa tarjottavanaan yhdistykselle. 

Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaan vaalitoimikunta:
-puheenjohtaja Heli Manninen
-varapuheenjohtaja Timo Kujala
-jäsenet: Arto Hiidensalo, Hilkka Sorvari ja Markku Hacklin

Äänioikeus on yhdistyksen jokaisella 1.1.2020 metsää omistaneella jäsenellä, poikkeuksena 1.1.2020 jälkeen jäsenyyden päättäneet metsänomistajat. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on vain yksi yhteinen ääni.