Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-ParkanoTietoa valtuustovaaleista

SOPUVAALIT

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkanon valtuustovaalit olivat sopuvaalit, koska ehdokkaita oli 20 henkilö eli määrä joka valitaan valtuuston jäseniksi. Vaalien tulos on vahvistettu 1.10.2020 vaalitoimikunnan kokouksessa ja valtuustoon valittiin Jukka Vesanto, Mikko Lahdentausta, Jaakko Jytilä, Heikki Markkola, Marko Rajamäki, Harri Yli-Hietanen, Janne Haavisto, Aleksi Kallio (uusi), Juha Koski, Juha Koskiniemi, Yrjö Kuivasniemi (uusi), Jari Kuusikoski, Elisa Liesjärvi, Teemu Palolahti, Jari Penttilä, Rami Rinneheimo, Kimmo Rintamäki, Pertti Runsas, Merja Sammi ja Markku Toivonen.

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkanon vaalitoimikuntana tulee toimimaan metsänhoitoyhdistyksen hallitus. Metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon valitaan 20 jäsentä ja 3 varajäsentä, joiden toimikausi alkaa heti vaalituloksen vahvistamisen jälkeen syksyllä 2020.

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkanon äänioikeusrekisterin nähtävillä pitäminen

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit järjestetään postivaaleina 4.11.-25.11.2020. Äänioikeus on yhdistyksen jokaisella 1.1.2020 metsää omistaneella jäsenellä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni. Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020. 

Äänioikeusrekisteri on nähtävillä Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkano, Parkanon toimistolla (Keskuskatu 5, Parkano) 12.8.-2.9. ma-pe klo 8.00-9.00.

Metsänhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttänyt jäsen voi asettua ehdolle vaaleihin. Ehdokashakemus toimitetaan vaalitoimikunnalle viimeistään 30.9.2020. Lisätietoja valtuustovaaleista saa metsänhoitoyhdistyksestä ja internetistä www.mhy.fi