Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys KainuuTietoa valtuustovaaleista

Metsänhoitoyhdistys Kainuun vaalitoimikunta on valittu 27.3.2020.
Vaalitoimikuntaan kuuluvat Huotari Hannu, puheenjohtaja, Malinen Arto, Haapakoski Risto ja Ronkainen Markku.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit järjestetään postitse.
Äänestysaika on 4.-25.11.2020.

Kuka saa äänestää

Äänioikeus on yhdistyksen jokaisella 1.1.2020 metsää omistaneella jäsenellä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni.
Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020 klo 16.00 mennessä.

Mhy.fi/vaalit sivulla julkaistaan yhdistyskohtaista vaalitietoa 14.4.2020.