Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys AuranmaaTietoa valtuustovaaleista

Mhy Auranmaan vaalitoimikuntaan on valittu Timo Maanpää, Antti Isotalo, Jussi Kairus, Jyrki Anttila ja Marja Lahti. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta tapahtuu vaalitoimikunnan ensimmäisessä kokouksessa. Sihteerinä toimii Maarit Laitila.

Valtuustovaaleissa Mhy Auranmaalle valitaan vuosiksi 2021-2024 uusi valtuusto, johon kuuluu 12 valtuutettua. Valtuusto kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Valtuusto on Mhy Auranmaan ylin päättävä elin.

Tälle sivulle tulemme päivittämään lisätietoja vaalien etenemisestä.

Asetu ehdolle - Vaikuta toimintaamme!
**************************************************

Mhy Auranmaan vaalitoimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 27.5.2020. Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Anttila ja varapuheenjohtajaksi Timo Maanpää.
**************************************************

Metsänhoitoyhdistys Auranmaan äänioikeusrekisterin nähtävillä pitäminen

Mhy Auranmaan valtuustovaalit järjestetään postivaaleina 4.-25.11.2020. Äänioikeus on yhdistyksen jokaisella 1.1.2020 metsää omistaneella jäsenellä. Yhteisomistuksessa olevilla tiloilla on kuitenkin vain yksi yhteinen ääni.

Metsänomistaja, jolla on huomauttamista äänioikeusrekisteristä, on oikeutettu tekemään oikaisu­vaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle viimeistään 2.9.2020.

Äänioikeusrekisteri on nähtävillä Mhy Auranmaan toimistol­la 12.8.-2.9. ma-pe klo 8.00-15.00 osoitteessa Talonpojantie 1, Riihikoski. Tiedustelut puhelimitse p. 040 7098199.
****************************************************

Ehdokashakemukset

Metsänhoitoyhdistyksen 18 vuotta täyttänyt jäsen voi asettua ehdolle vaaleihin. Ehdokashakemus toimitetaan vaalitoimikunnalle viimeistään 30.9.2020. Hakemuslomakkeita saa yhdistyksen Riihikosken toimistosta. Hakemuksen voi täyttää myös netissä osoitteessa www.mhy.fi/vaalit.
*****************************************************

Äänestäminen vaaleissa

Vaalien äänestysaika on 4.11.-25.11.2020. Jokainen äänioikeutettu saa marraskuun alussa postitse vaalikirjeen, jossa on äänestysohjeet. Mhy Auranmaan vaali järjestetään vain postivaalina, sähköisesti ei voi äänestää. Vaalitulos julkaistaan tiistaina 8.12.2020.
Äänestämiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä toimistoomme p. 040 7098199.

Muistathan äänestää!
***************************************************