Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Metsänhoitoyhdistys RovaniemiVaalien tulokset

Ehdokkaan nimi Ammatti Paikkakunta ÄänetLajittele nousevasti Valittu / varalla
Lehto, Pekka metsätalousinsinööri Rovaniemi 71 Valittu
Kämä, Risto metsätalousyrittäjä Rovaniemi 53 Valittu
Laukkanen, Mauno metsäkoneyrittäjä Rovaniemi 52 Valittu
Perunka, Vesa lehtori Rovaniemi 45 Valittu
Poikela, Matti metsätalousyrittäjä Rovaniemi 41 Valittu
Jauhiainen, Hannu toimittaja Rovaniemi 41 Valittu
Jänkälä, Aarne maa-/metsätalousyrittäjä Rovaniemi 38 Valittu
Nätynki, Aatos eläkeläinen Rovaniemi 36 Valittu
Louhikoski, Olavi maanviljelijä Rovaniemi 35 Valittu
Länkinen, Ilkka yrittäjä Rovaniemi 35 Valittu
Miettunen, Risto eläkeläinen Rovaniemi 31 Valittu
Alajärvi, Jukka maatalousyrittäjä Rovaniemi 30 Valittu
Kotila, Pentti eläkeläinen Rovaniemi 27 Valittu
Saunavaara, Eero rakennusmestari Rovaniemi 25 Valittu
Juujärvi, Alpo eläkeläinen Rovaniemi 24 Valittu
Mäntymäki, Helena OTK, hallintonotaari Rovaniemi 24 Valittu
Pietilä, Vesa everstiluutnantti evp Rovaniemi 24 Valittu
Saraniemi, Aulis vapaa elinkeinoharjoittaja Rovaniemi 22 Valittu
Kenttälä, Eero sähköasentaja Rovaniemi 20 Valittu
Tulppo, Matti lentokonemekaanikko Rovaniemi 14 Valittu
Sandgren, Eero eläkeläinen Rovaniemi 13 Varalla
Mommo, Raija perushoitaja Rovaniemi 13 Varalla
Mänty, Siiri taksinkuljettaja Rovaniemi 12 Varalla
Väänänen, Veli insinööri Rovaniemi 12 Varalla
Kotila-Martti, Hilkka johtava työvoimaneuvoja Rovaniemi 9 Varalla
Ehdokkaan nimi Ammatti Paikkakunta ÄänetLajittele nousevasti Valittu / varalla
Suopajärvi, Mervi menekinedistäjä Rovaniemi 8
Unga, Sakari lääkäri Rovaniemi 8
Valolahti, Markku yleisesikuntaupseeri evp Rovaniemi 8
Kormano, Pentti opistoupseeri evp Rovaniemi 7
Romakkaniemi, Harri yrittäjä Kirkkonummi 5
MHY-vaalit marraskuussa 2020
 
Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit järjestetään marraskuussa, 4.-25.11.2020 ja ehdokasasettelu on jo alkanut maaliskuussa, ja kestää syyskuun loppuun saakka. Rovaniemen mhy:n sääntöjen mukaan valtuustoon valitaan 20 varsinaista jäsentä ja 5 varalle. Hyvä tilanne olisi saada tuplamäärä ehdokkaita valituksi tulleista eli noin 40 ehdokasta. 
 
Ehdokkaaksi voi ryhtyä jokainen 18 vuotta täyttänyt jäsen, eikä erillisiä ehdottajia enää tarvita. Ehdokashakemuslomakkeita ja lisätietoja saa yhdistyksen toimistolta ja nettisivuilta.
 
Valtuusto on yhdistyksen korkein päättävä elin ja se kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa. Valtuusto päättää mm. yhdistyksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Valtuusto päättää myös sääntömuutoksesta ja jäsenmaksun määrästä.
 
Rovaniemen mhy:n sääntöjen mukaan valtuusto valitsee 2-vuotiskaudeksi kerrallaan 5 jäsenisen hallituksen. Yhdistyksen toiminnan kannalta, valtuusto päättää 4-vuotiskaudeksi yhdistyksen kehittämisstrategiasta heti valtuustokauden alussa. Nykyisessä srategiassa pääpaino on ollut yhdistyksen palvelujen markkinointi, jäsenhankinta ja puukaupallisten palvelujen kehittäminen. Strategiaa on toteutettu kohtalaisen hyvin ja se antaa hyvän pohjan uudelle strategialle 2021-2024.
 
Kannustan metsänomistajia, myös nuorempia, alkamaan ehdokkaaksi. Toiminta valtuuston jäsenenä voi olla paljon muutakin kuin kokouksissa istumista. Toimintakenttänä on koko Rovaniemen mhy:n alue sekä tehtävät ja jokaisella valtuutetulla on oma osaamisensa, asiantuntijuutensa sekä kokemuksensa tarjottavana yhdistyksen toiminnalle. 
 
Pekka Lehto
puheenjohtaja
 
 
Vaalitoimikunta:
Lehto Pekka, pj
Pietilä Vesa, vpj
Alajärvi Jukka
Jauhiainen Hannu
Kotila-Martti Hilkka