Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit 2020

Mistä valtuustot päättävät

Metsänhoitoyhdistyksessä valtuuston tehtävänä on toimia jäsenten edustajina ja tuoda heidän metsänomistamiseensa liittyvät toiveensa ja tavoitteensa metsänhoitoyhdistyksen päätöksentekoon sekä käytännön toimintaan. Valtuutettu on mukana ja tukee yhdistyksen toimintaa, sen kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä. 

Valtuuston tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat:

  • talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen

  • toimintalinjausten, yhdistymisten ja sääntömuutosten hyväksyminen

  • jäsenmaksun määrästä päättäminen

  • hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

Parhaimmillaan valtuusto tarjoaa metsänhoitoyhdistykselle paljon enemmän kuin vain sääntömääräisten tehtävien hoitajan roolin. Jokaisella valtuutetulla on oma osaamisensa, asiantuntijuutensa sekä kokemuksensa tarjottavanaan yhdistykselle. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta (2021-2024).

Katso video: Nyt mhy:n jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa

Kuuntele Mhy-vaalit podcast

Valtuustokonkarit Mikko Tiirola ja Juha-Pekka Hannikainen kertovat Maaltavastaajat podcastissa Metsänhoitoyhdistyksen valtuustosta, sen tehtävistä ja Mhy-vaaleista. Kuuntele täällä >>