Veromuutokset vuodelle 2016

11.1.2016

Hallitusohjelman veromuunnokset vaikuttavat myös metsäverotukseen. Metsänomistajan on hyvä varautua muutoksiin pääomatuloveron, luovutustappion vähennysoikeuden ja arvonlisävelvollisuuden liikevaihdon alarajan osalta.

Pääomatulojen perusveroprosentti on edelleen 30. Jos pääomatulot ylittävät 30 000 €, veroprosentti on 34 % ylimenevästä osuudesta. Vuoden 2015 verotuksessa ylimenevän osuuden veroprosentti on 33 %. Keinoja alentaa korkeamman pääomaveron rasitusta on mm. puukauppojen ja maksuerien jakaminen eri vuosille, metsävähennyksen ja poistojen tekeminen täysimääräisenä, hankintakulujen suunnittelu pääomatulojen verovuosille ja matalamman verotason omaavien yhteismetsien perustaminen.

Toinen merkittävä veromuutos liittyy luovutustappion vähennysoikeuden laajenemiseen myös muihin pääomatuloihin. Vielä viime vuonna mahdollisen luovutustappion pystyi vähentämään vain luovutusvoitoista, mutta vuonna 2016 luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista samana verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. Luovutustappiot eivät kuitenkaan muodosta ansiotulojen verotuksessa vähennettävää alijäämähyvitystä ja vahvistus tulee tehdä vuosittain.

Kolmas muutos metsäverotukseen on arvonlisäverovelvollisuus, jonka alaraja nousee 8500 eurosta 10 000 euroon. On hyvä muistaa, Verohallinto ei enää postita paperista kausiveroilmoituslomaketta maatalousyrittäjille ja metsänomistajille. Kausiveroilmoitus vuodelta 2015 tehdään siis oma-aloitteisesti ja mieluiten sähköisesti. Ilmoituksen voi kuitenkin edelleen lähettää myös postitse paperisena. Kausiveroilmoituslomakkeen voi tulostaa itselleen verohallinnon nettisivuilta >>