Varovaisuutta lumituhojen tarkastamisen kanssa

11.1.2018

Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on paikoitellen pahoja tykkylumituhoja. Lapissa on myös runsaasti lunta ja lumen aiheuttamia tuhoja metsissä, vaikka kysymys ei olekaan tykystä.

Pelkästään Ylä-Kainuun metsissä on MTK:n arvion mukaan jopa kymmenien tuhansien kuutiometrien edestä tykkylumen silpomaa puuta. Suurimmat tuhoalueet ovat Ylä-Kainuun vaara-alueella.

Metsänomistajien kärsimiä vahinkoja voi pahentaa se, että puita on katkennut siellä täällä, joten niiden hakeminen pois voi olla haasteellista.

Tykkylumen vaivaamiin metsin ei kannata mennä itse arvioimaan tuhoa. Lumen painosta katkeilevat puun latvat voivat pudota päälle ja aiheuttaa hengenvaaraa.

Lumituhojen arvioinnissa kannattaa olla yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen ja pyytää omaa metsäneuvojaa hoitamaan vahinkoarvion tekeminen vakuutusyhtiölle.

Lumituhoja voi ehkäistä ja niihin varautua

- Säännöllinen ja ajallaan tehty metsänhoito ennaltaehkäisee lumituhoja. Kun puusto on elinvoimaista ja järeää, se jaksaa kantaa isoakin lumikuormaa, muistuttaa MTK:n Samuli Kokkoniemi.

Metsän vakuuttaminen kannattaa.T ällä hetkellä vain noin kolmannes metsistä on ylipäänsä vakuutettu. Metsävakuutuksen voi ottaa joko vain metsäpalojen varalle tai kattamaan monipuolisesti lumi-, myrsky- tai tuhoeläintuhot.