Tilastotietoa yksityisistä metsänomistajista

02.4.2020

Haluaisitko tietää, kuinka paljon eri maakunnissa on metsää omistavia yksityishenkilöitä ja kuinka paljon he keskimäärin omistavat metsää? Entä mikä on suomalaisten metsänomistajien keski-ikä?

Suomen metsäkeskus on julkaissut tilaston Suomessa metsää omistavista henkilöistä. Tilaston tiedot on jaoteltu metsänomistajan asuinmaakunnan mukaan ja niitä voi tarkastella myös omistuksen pinta-alan tai sukupuolen mukaan. Tilastoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Tilasto kertoo esimerkiksi, kuinka paljon eri maakunnissa asuu metsänomistajia ja kuinka paljon he omistavat metsää keskimäärin yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tilastosta voi katsoa myös, kuinka suuri osa metsänomistajista on miehiä tai naisia ja minkä ikäisiä he keskimäärin ovat.

Metsänomistajatilastoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Jatkossa tiedoista syntyy aikasarja, josta näkee metsänomistajarakenteen kehityksen suuntaa. Tiedot on koottu Suomen metsäkeskuksen asiakasrekisteristä, jossa on tiedot metsäkiinteistöistä ja niiden omistajista. Kiinteistö- ja omistajatiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen rekisteriin ja omistajien asuinpaikkatieto väestötietojärjestelmän tietoihin.

Metsäkeskuksen uuden metsänomistajatilaston mukaan Suomessa on vähintään kaksi hehtaaria metsää omistavia yksityishenkilöitä noin 440 800. Heidän omistuksensa keskikoko on 41,9 hehtaaria.

Tilastosivulla on mahdollisuus tarkastella tietoja pinta-alaluokan mukaan. Kun metsänomistajiin otetaan mukaan myös 0,5-2 hehtaaria omistavat, nousee lukumäärä 574 350 metsänomistajaan ja omistuksen keskikoko laskee 32,4 hehtaariin. Tilastossa ei ole mukana metsänomistajia, jotka ovat kuolinpesien tai yhteismetsien osakkaina.

Lapissa ja Kainuussa asuvat metsänomistajat ovat iäkkäimpiä. Koko maassa vähintään 2 hehtaaria metsää omistavien keski-ikä on 59,8 vuotta.

Miesten osuus on 60 prosenttia ja naisten 40 prosenttia koko maan yli 2 hehtaaria metsää omistavista. Miesten metsänomistuksen keskikoko on selvästi suurempi kuin naisten. Naismetsänomistajien keski-ikä on miesmetsänomistajia korkeampi.

Metsää omistavat henkilöt -tilasto on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.