Tarkista metsiesi vakuutusturva

13.8.2018

Kuivan kesän seurauksena metsäpaloja on ollut ympäri maan. Pääosin palot on saatu nopeasti sammutetuiksi ja vahingot ovat jääneet kohtuullisen pieniksi. Suurin metsäpaloalue Pyhärannassa kattoi noin 40 hehtaaria ja aiheutti metsänomistajille yhteensä noin 440 000 euron vahingot.

Kuluneen kesän kaltaiset kuivuus- ja hellejaksot voivat ilmastonmuutoksen edetessä olla useammin vieraanamme. Siksi metsänomistajien on entistä tärkeämpi huolehtia metsiensä vakuutusturvasta.

Lähes kaikki vakuutusyhtiöt tarjoavat metsävakuutuksia, joista perustaso, eli halvin vaihtoehto, kattaa yleensä metsäpalojen tai myös tuulen aiheuttamat vahingot. Laajennetut metsävakuutukset korvaavat myös metsien hyönteis- ja muita eläinten aiheuttamia tuhoja.

Vakuutusyhtiöitä kannattaa vertailla vakuutusta hankkiessa ja miettiä myös metsän arvolle sopivat enimmäiskorvausmäärät. Ne vaikuttavat vakuutuksen hintaan merkittävästi. Taimikkovaltaiselle tilalle kannattaa valita alempi korvausmäärä kuin päätehakkuukypsälle.

Metsävakuutuksen sisältö kannattaa myös aina määräajoin tarkistaa, että ei maksa turhasta tai vastaavasti päivittää korvaustaso ylemmäs metsän kasvun myötä.

Anne Rauhamäki