Syksyn puukaupassa viime vuoden tahti ja kuusitukilla hyvä kysyntä

10.10.2017

Puukauppaa on lokakuun alussa käyty samaa tahtia kuin viime vuonna. Kauppatahti laahaa hieman viime vuotta perässä ja eniten on kysyntää kuusi- ja mäntytukkileimikoille. Sateiden seurauksena erityisen haluttuja ovat kovan maan kohteet. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan talvikorjuuseen soveltuvista kohteista halutuimpia ovat kuusitukkileimikot.

Puun korjuussa kolkutellaan kuukausittain uusia ennätyksiä. Tämä ennakoi, että puukauppa käy todennäköisesti hyvin myös lähikuukausina. Ostotarvetta korostaa se, että sahateollisuudella on varastossa poikkeuksellisen vähän puuta. Kuitupuun käyttäjillä puuvarantotilanne on selvästi parempi.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kuitupuun kysyntä on kevääseen verrattuna paikoitellen vilkastunut. Sellun ja kartongin vienti Suomesta on lyönyt uudet ennätykset. Äänekosken sellutehtaan käynnistymisestä huolimatta merkittävää helpotusta kuitupuun ylitarjontaan ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Kaikkein heikoin kysyntä on edelleen koivukuidulla. Koivukuidun tuonti on onneksi supistunut, mutta ei tarpeeksi, jotta kotimaisen koivukuidun kysyntä ja tarjonta tasapainottuisivat.

Puukauppojen kilpailutuksessa tulee huomioida kaikki kaupan kokonaisarvoon vaikuttavat tekijät myös mahdolliset puukauppojen maksatuksiin liittyvät rahoitusehdot. Metsänomistajille puukauppojen tekemiseen liittyvät palvelut löytyvät luontevimmin metsänhoitoyhdistyksistä.

 

PTT:n ennusteessa kotimaisen puun käyttö nousee uuteen ennätykseen

Pellervon taloustutkimus PTT päivitti lokakuun alussa metsäsektorin suhdannenäkemyksensä vuosille 2017-2018.

Yksityismetsien puukauppa ja kotimaiset markkinahakkuut kasvavat PTT:n mukaan ensi 2-4 prosenttia kuluvasta vuodesta. Puun tarjonta kasvaa kysynnän kanssa samaa tahtia, ja PTT arvioi, että puun hintakehitys jatkuu tasaisena ennätyksellisestä puun käytöstä huolimatta.

Vuonna 2018 mäntytukin vuotuisen keskihinnan nousu on 1–4 prosenttia ja kuusitukin 1–3 prosenttia. Mäntykuiden vuotuisen keskimääräisen hinnan nousu on 2–4 prosenttia vuoden 2017 keskihinnasta, ja kuusikuidun vastaavasti 1-3 prosenttia.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät ennusteet löytyvät osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry