Suomen Metsäkeskuksen tiedote: Uuden Kemera-lain mukaiset maksatukset käynnistyvät aikaisintaan marraskuussa

07.10.2015

Uuden Kemera-lain mukaiset maksatukset käynnistyvät aikaisintaan marraskuussa

Uuden lain mukaisia taimikonhoito-, nuoren metsän hoito- ja juurikääpähankkeiden toteutusilmoituksia voidaan käsitellä aikaisintaan lokakuun lopulta alkaen. Toteutusilmoitusten tallennukseen soveltuvan uuden tietojärjestelmän ohjelmaversion valmistuminen on viivästynyt, mutta sen testaus Metsäkeskuksessa on aloitettu. Metsäkeskus tiedottaa toteutusilmoitusten käsittelyn käynnistymisestä erikseen. Toteutusilmoitusten perusteella Kemera-tukia voidaan alkaa maksaa aikaisintaan marraskuun puolivälissä.

Uuden Kemera-lain toteutusilmoitukset

Toteutusilmoitus on perusteltua lähettää Metsäkeskukselle vasta sitten, kun rahoituspäätös päätösnumeroineen on saapunut hakijalle. Tämä helpottaa ilmoitusten käsittelyä Metsäkeskuksessa.

Kun lähetät toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoithan viestin seuraavasti: Toteutusilmoitus rahoituspäätökseen, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi Toteutusilmoitus rahoituspäätökseen 1234567890, Kerimäki, Etelä-Savo). Otsikkoon merkitty rahoituspäätöksen numero sujuvoittaa toteutusilmoitusten käsittelyä.

Uuden lain rahoitushakemukset

Uuden lain mukaisia taimikonhoito-, nuoren metsän hoito- ja juurikääpähakemuksia tallennetaan jatkuvasti. Rahoitushakemuksen hyväksymisestä lähetetään tieto asianosaisille heti hyväksymispäätöksen jälkeen. Rahoituspäätöksen hyväksymisen yhteydessä hankkeelle annetaan päätösnumero.

Hakemuksia oli tallennettu lokakuun alkuun mennessä noin 8000 kpl. Hakemuksiin sisältyi tukirahoitusta noin 8,5 miljoonaa euroa. Tallentamattomia hakemuksia oli noin 24 000 kpl. Metsäkeskus on rekrytoinut tallennukseen 10 määräaikaista työntekijää ja siirtänyt työntekijöitä muista töistä Kemera-hankkeiden tallennukseen. Joitakin Metsäkeskuksen kiireettömiä tehtäviä on tämän johdosta lykätty toteutettavaksi myöhemmin.

Vanhan Kemera-lain hankkeet

Vanhan Kemera-lain aikaan hyväksyttyjen tie-, kunnostusojitus-, terveyslannoitus-, luonnonhoito- ja metsänuudistamishankkeiden toteutustietoja otetaan vastaan ja tallennetaan koko ajan. Näihin hankkeisiin liittyvät toteutustiedot ja maksatushakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukselle viimeistään 16.11.2015. Metsäkeskuksen on vielä mahdollista käsitellä edellä mainittuun päivämäärän mennessä saapuneet maksatukset vanhalla tietojärjestelmällä joulukuun alkupuolelle saakka.