Soidensuojelusta kysely maanomistajille

31.3.2015

Soidensuojelun täydennysohjelma etenee myös yksityisten omistamilla soilla. ELY-keskuksista on lähtenyt kysely suojeluhalukkuudesta n. 5500 yksityiselle maanomistajalle.

Nämä suot (n. 58 000 ha) sijaitsevat eteläisessä Suomessa, ja ne on katsottu suojeluohjelman valmisteluryhmässä valtakunnallisesti luontoarvoiltaan merkittäviksi. Yhteensä valtion, yksityisten, ja muiden maanomistajien valtakunnallisesti luontoarvoiltaan merkittäviä soita on valmisteluryhmässä valittu n. 118 000 ha. Nämä suot muodostavat soiden lisäsuojelun rungon Suomessa.

Kyselyllä selvitetään mitä mieltä maanomistajat ovat suojelusta ja millä keinoin mahdollinen suojelu tulee toteuttaa. Kyselyyn vastaamisen deadline on 24.4. Kannattaa olla aktiivinen ja vaikuttaa.

Tarvittaessa lisätietoa saat vaikkapa omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi tai MTK:n ympäristöasiantuntija Markus Nissiseltä puh. 040 573 1131

Ympäristöministeriön tiedote asiasta: www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Soidensuojelukysely_lahti_noin_5_500_maa%2833055%29