Rauli-myrsky aiheutti paikallisia metsätuhoja

29.8.2016

Rauli-myrsky puhalsi viikonloppuna eteläisessä Suomessa. Sähkökatkojen laajuuden perusteella metsissä on syntynyt jonkin verran myrskytuhoja, eniten Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen alueilla, mutta tuhot ovat onneksi jääneet kohtuullisen pieniksi. Muualla on lähinnä yksittäisiä kaatuneita puita. Päijät-Hämeessä metsänhoitoyhdistyksen metsurit ovat olleet viikonlopun avustamassa sähkölinjoille kaatuneiden puiden poistossa.

Tarkempi tilannekartoitus tehdään alkuviikon aikana ja mahdollisista laajemmista tuhoista tiedotetaan tarkemmin. Alttiimpia tuhokohteita ovat äskettäin harvennetut metsät sekä uusien päätehakkuualueiden reunametsät. Omat metsät kannattaa käydä tarkistamassa mahdollisimman pian ja olla yhteydessä omaan metsänhoitoyhdistykseen myrskypuiden korjuussa.

Myrskypuiden omatoimisessa korjuussa on hyvä muistaa työturvallisuusasiat ja esimerkiksi sähkölinjalle tai rakennuksen päälle kaatuneen tai osittain kaatuneen puun poistaminen on ammattilaisen työtä.