Puumarkkinakatsaus: Metsäteollisuuden lakon vaikutukset näkyvät metsänomistajille

18.2.2020

Puumarkkinoiden kehitys on jatkunut heikkona. Puun ostot yksityismetsistä ovat olleet alkuvuodesta keskimäärin puolet pienempiä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Puukauppamäärät ovatkin ennakoineet vaikeita työmarkkinaneuvotteluja ja metsäteollisuuden lakkoja. Kemiallisen metsäteollisuuden lakko kesti kaksi viikkoa ja mekaanisen metsäteollisuuden lakko jatkuu edelleen.  

Viime vuoden hakkuut yksityismetsistä olivat keskimäärin 1 milj.m3 viikossa, joten viikon lakko tiputtaa lähes miljoona kuutiota yksityismetsien hakkuutarvetta tuotantoon. Metsänomistajien menetykset lienevät yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa hyytyneinä puukauppoina ja hakkuina. Metsäteollisuuden suorat menetykset voivat olla kymmenkertaiset.

Toisaalta hakkuumäärien ollessa edelleen suhteellisen korkealla ja puukauppojen vastaavasti alhaisena, ovat yksityismetsänomistajien pystyvarastot huvenneet. Tämä saattaa näkyä kysynnän elpymisenä lakkojen jälkeen. Lakot osaltaan ovat tyhjentäneet myös lopputuotteiden ylitarjontaa markkinoilta.

Kysynnän odotetaan elpyvän epävarmuuksista huolimatta

Raakapuun hinnat ovat tasaantuneet ja hieman jopa nousseet. Täytyy kuitenkin muistaa, että ostomäärät ovat olleet erittäin alhaiset. Tukkipuun hintakehitystä painaa sahateollisuuden hankala markkinatilanne. Suomen tukkipuun hinnat ovat suhteessa pysyneet kilpailijamaita korkeammalla tasolla. Lopputuotteiden hinnanlasku lienee pysähtynyt, mutta nousua painaa edelleen Keski-Euroopan hyönteistuhojen laajuus. Lisäepävarmuutta maailmanmarkkinoille tuo koronavirus, joka voi hyydyttää maailmankauppaa ja vaikuttaa tuotevirtoihin.

Talvikorjuukohteille ei ole päästy normaaliin tapaan, sillä etenkään Etelä-Suomessa normaaleja pakkaskelejä ei ole tullut. Tämä on johtanut talvikorjuukohteiden ostojen hiipumiseen ja ylitarjontatilanteeseen. Kesäkorjuukohteista koetaan vastaavasti olevan alitarjontaa. Kesäkorjuukohteille ennakoidaankin olevan siis kasvavaa kysyntää.

Riippuen teollisuuden puuntarpeesta kevättä kohden, saattavat ostot alkaa elpymään. Puukauppojen kilpailuttaminen on jokaisessa markkinatilanteessa välttämätöntä. Tärkeää on muistaa katkonnan vaikutus puukauppaan ja hakkuutulokseen. Kannattaakin hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen apua korjuun valvonnassa, johon saa valtakirjakauppana metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija-avun.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä

tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen