Puukaupalla suotuisat näkymät

16.8.2017

Puukaupassa vedettiin viimeiset pari kuukautta odotetusti henkeä: elokuun puoliväliin mennessä yksityismetsien puun ostossa ollaan kolme prosenttia viime vuotta perässä. Sekä tukin että kuidun hinta on viime viikkoina ollut hyvin vakaa. Puukaupan näkymät lähikuukausille ovat kuitenkin suotuisat.

Kiira -myrskyssä oli katastrofin ainekset puumarkkinoillekin. Itämeren eteläpäässä Puolassa saman ajankohdan myrsky kaatoi ennakkoarvion mukaan 10 miljoonaa kuutiota puuta. Onneksi vahingot jäivät Suomessa hyvin paikallisiksi ja muutamiin kymmeniin tuhansiin kuutioihin. Mahdollisten myrskyvahinkojen korjaamisessa on syytä turvautua metsänhoitoyhdistysten ammattiapuun.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukille on eniten kysyntää. Kuitupuun ylitarjonta ei ole juurikaan hellittänyt, ja kaikkein heikoin kysyntä on koivukuidulla. Käynnistymässä olevat investoinnit eivät kuitupuun tilannetta merkittävästi paranna, sillä sahatavaran tuotannon kasvun myötä sahahaketta on aikaisempaa enemmän tarjolla. Raaka-aineen riittävyys ei muodostu pullonkaulaksi yhdellekään investointisuunnitelmalle.

Kilpailuttaminen pitää muistaa jokaisessa puukaupassa. Tämä varmistaa markkinatilanteen mukaisen hinnan, sekä parantaa puumarkkinoiden toimivuutta. Puukaupan onnistuminen ratkaistaan myös katkonnan valvonnassa ja tukin tarkassa talteenotossa. Näissä metsänomistajien kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksissä olevia puunostajakohtaisia katkontatietoja.

Mäntysahatavaran hintakehitys on suurin huolenaihe

Suomen talouskehitys on viime aikoina kulkenut myönteiseen suuntaan. Rakentaminen on kasvanut myös kotimaassa, mikä puolestaan lisää puutuotteiden kysyntää. Metsäteollisuuden kannattavuus kulkee aikaisempaan verrattuna samaa latua. Kuitupuun jalostaminen kannattaa selvästi tukkia paremmin.

Sahatavaramarkkinoilta kuuluu sekä hyvää että huonoa. Hyvää on se, että tuotanto- ja vientimäärät ovat kasvaneet. Huono asia on mäntysahatavaran erittäin heikko hintakehitys. Kuusi- ja mäntysahatavaran hintaero ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä suuri kuusen eduksi.

Tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta löytyy osoitteesta: https://www.mtk.fi/metsa/puumarkkinat/markkinatieto/markkinakuvat/fi_FI/markkinakuvat/

 

Lisätietoja: Erno Järvinen