Perhemetsätalous on Suomen metsäbiotalouden kivijalka

02.11.2016

Biotalous on hallitusohjelman kärki ja perhemetsätalous on sen ytimessä. Perhemetsätalouden edellytyksiä on kehitettävä, ei rapautettava, sanoi MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen Joensuussa Studia Generaliassa 1.11. pitämässään esitelmässä.

Tällä hetkellä on meneillään paljon metsäpoliittisia prosesseja, joilla vaikutetaan perhemetsätalouden toimintaedellytyksiin ja tulevaisuuteen. Perhemetsätalous on biotalouden selkäranka. Vain sitä kehittämällä Suomella on mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa biotalouden kehityksessä ja ilmastopolitiikassa.

Parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva metsälahjavähennys on yksi perhemetsätaloudelle tärkeistä kehitysaskelista.

- Julkisessa keskustelussa metsälahjavähennystä ja metsävähennystä on kuitenkin kyseenalaistettu, koska ”se ankkuroi metsät sukuun”. Mutta juuri tämä ylisukupolvinen huolehtiminen metsistä ja metsäomaisuudesta mahdollistaa sen, että metsätaloudessa toteutuvat käytännössä kestävyyden eri ulottuvuudet: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen, muistutti Hakkarainen.

Viime aikoina esimerkiksi metsäteollisuuden toimesta on väheksytty perhemetsätaloutta ja ihannoitu institutionaalista suurmetsätaloutta. - Tietenkin on aina hankalampaa asioida sellaisen vastapuolen kanssa, jolla on järki ja tunteet, kuin kasvottomien korporaatioiden kanssa.

- Perhemetsissä omistajien tavoitteet vaihtelevat taloudellisesta tuotosta suojeluun. Tämä varmistaa kestävyyden. Se mistä pienmetsänomistusta on arvosteltu, on sen ehdoton etu. Metsätalous ei ole vain puuntuotantoa.

Perhemetsätalous toimii ja antaa vakaata tuottoa kaikissa taloustilanteissa. Nyt nollakorkomaailmassa metsäsijoitusrahastot ovat kiinnostuneita metsistä ja sijoituskohteina houkuttelevia, mutta entä sitten, kun reaalikorko nousee?

Luonnonvarakeskuksen mukaan pienmetsänomistajat myös hyödyntävät metsiensä hakkuumahdollisuudet yhtä hyvin kuin suuremmat tilat – jopa paremmin.

Myös perhemetsätalotta voidaan ja pitää kehittää. Perinteisen omistuksen rinnalle ovat tulleet yhteismetsät erilaiset yhtiömuotoiset omistukset. Näiden kehittäminen tulee mahdollistaa eri omistusmuotojen tasapuolisella verotuksellisella kohtelulla.