PEFC-sertifiointi on lisännyt monimuotoisuutta ja muuttanut asenteita

08.5.2015

Eniten Suomen PEFC-sertifiointi on vaikuttanut metsäluonnon monimuotoisuuteen, todetaan tuoreessa Gaia Consulting –yhtiön selvityksessä. Suurimmat vaikutukset on säästöpuiden jättämisellä.

PEFC vaatii jättämään kymmenen säästöpuuta hehtaaria kohti päätehakkuun yhteydessä. Näitä säästöpuita ei saa viedä metsästä pois vaan niiden tarkoitus on jäädä metsään lahoamaan. Lahoa tai lahoamaan jätettyä säästöpuuta on PEFCin ansiosta kertynyt Suomen metsiin puoli miljoonaa kuutiota vuodessa. Koko PEFCin toiminta-aikana sitä on siis kertynyt yhteensä seitsemän miljoonaa kuutiota.

Säästöpuiden vaikutus näkyy monin tavoin. Esimerkiksi viimeksi vuonna 2010 julkaistun Suomen lajien uhanalaisuustutkimuksen tutkijoiden mukaan säästöpuiden jättäminen on suurin yksittäinen syy sille, että metsäekosysteemin uhanalaisilla lajeilla menee paremmin kuin muilla.

PEFC muutti suojeluasenteen

Suomen metsistä yli 20 miljoonaa hehtaaria on sertifioitu PEFCin mukaan. Suomi onkin maailman kolmanneksi suurin PEFC-maa Kanadan ja Yhdysvaltain jälkeen. PEFC-sertifiointi kohdistuu siis yli 90 prosenttiin Suomen metsistä. Tämä, ja muita säädöksiä tiukempi taso merkitsee, että käytännössä Suomen metsien hoidon taso määritellään PEFC-sertifioinnissa.

PEFC on myös vaikuttanut asenteisiin. Samalla kuin osaaminen säästöpuiden valinnassa ja tieto arvokkaiden, suojeltujen luontokohteiden merkityksestä on kasvanut, suhtautuminen niiden suojeluun on muuttunut positiivisemmaksi.

PEFC on siis onnistunut siinä, mitä odotettiin Metso-ohjelmalta: vapaa- ja omaehtoisesta metsäluonnon hyväksi tehtävästä työstä on tullut metsätaloudessa rutiininomaista arkea. Metsänomistajille erityisen tärkeää on, että työ on vapaaehtoista.

Työnantajavastuu on yhtenäistynyt

Suomen lähes koko metsälainsäädäntö on uusittu muutamassa vuodessa. Vaikka PEFC ei ole viranomaisten vaan metsäsektorin omaa toimintaa, sillä on ollut merkityksenä myös lainsäätäjälle. Gaia Consultingin mukaan PEFCillä on ollut selvä rooli lainsäädännön muutoksiin liittyvän tiedon välittäjänä ja toimeenpanon edistäjänä.

Vaikka harmaa talous ei olekaan suuri ongelma metsäsektorilla, PEFCillä on ollut tärkeä rooli, kun se on yhtenäistänyt metsäalan työnantajavastuuta. Metsätaloudessa on mukana hyvin paljon yrityksiä: eniten on keskikooltaan alle kymmenen henkeä työllistäviä korjuuyrityksiä, toiseksi eniten metsänomistajien paikallisyhdistyksiä metsänhoitoyhdistyksiä ja niiden lisäksi vielä lukuisa määrä metsäpalveluyrityksiä.

Valtavasti neuvontaa

Metsänomistajien osaamista PEFC on edistänyt aktiivisesti. Henkilökohtaista neuvontaa on annettu 170 000–
185 000 ja ryhmäneuvontaa 25 000–43 000 metsänomistajalle. Erilaisissa neuvontatilaisuuksissa on käynyt
75 000–90 000 metsänomistajaa. Kursseja on järjestetty 900‒1100 ja tiedotteita tehty 1500‒2000.

Ehdoton vahvuus PEFCissä on, että se on varmistanut tiedon suomalaisen puun alkuperästä: PEFCin avulla puutuotteeseen käytetty puu voidaan jäljittää hakkuualueen tarkkuudella. Tällä pitäisi olla merkitystä esimerkiksi silloin, kun Euroopan unioni yrittää erilaisilla säädöksillä estää laittoman puun käyttöä.

Alkup. teksti: Forest.fi