PEFC-sertifioinnin tarkastukset tehty ja tulokset saatu

30.11.2017

Koko maan vuosittaisten PEFC-sertifiointitarkastusten tulokset on saatu. Auditoinneissa käytiin yhteensä sadoissa metsäkohteissa ja tarkastettiin kymmenien metsänhoitoyhdistysten, yritysten sekä yrittäjien toimintaa.

Poikkeamien määrän perusteella vaikeimpia asioita sertifioinnissa ovat kulotus, vesiensuojelu, taimikonhoitomäärät ja metsänhoitotöiden laatu. Niiden kriteerit jäivät täyttymättä kolmella tai neljällä sertifiointialueella vuonna 2016. Poikkeamien määrä alueilla vaihteli kolmesta yhdeksään.

Maastokäyntien lisäksi tarkastukset perustuvat metsällisiltä toimijoilta kerättyyn tilastotietoon sekä viranomaisten ja sidosryhmien lausuntoihin. Kerätyn tiedon oikeellisuus vaikuttaa auditointitulokseen. Esimerkiksi taimikonhoitomääristä puuttuu suuri osa metsänomistajien täysin itsenäisesti tekemistä töistä. 

Lisätietoja ja alueittaiset raportit: www.kestavametsa.fi