MTK:n valtuuskunnan pj Viljanen: maa- ja metsätalousmaan omistuksen siirtäminen ulkomaille ei ole tavoiteltavaa

26.11.2019

Valtuuskunnan kokouksen avauspuheessaan puheenjohtaja Eerikki Viljanen otti kantaa tapaukseen, jossa Vantaan kaupunki ensin sitoutui esisopimuksella maankehittämishankkeeseen, mutta ilmoittikin pian, ettei alakaan kaavoittamaan maata ja aloitti alueen pakkolunastusprosessin.

Tuoreen korkeimman oikeuden päätöksen perusteella Vantaan kaupungilla on tähän oikeus, vaikka kyse on pelkästään siitä, että kaupunki tekee rahaa kaavoitusmonopolillaan ja oikeudellaan hankkia ns. raakamaata pilkkahintaan.
 

– Maankäyttö- ja rakennuslain lunastuspykälä pitää muuttaa sellaiseksi, että lunastusautomaatti poistuu. Maanomistajat eivät voi luottaa perustuslaillisiin oikeuksiinsa omaisuuden suojasta. Ei ole todellakaan oikein, että etenkin maata kasvukeskuksien leviämisalueilla omistavat ihmiset joutuvat pelkäämään omaisuutensa puolesta, Viljanen sanoo.

– Miten suojaan yksityistä maanomistusoikeuttani tämän päivän Suomessa? Juristilta kuultu neuvo on: yhtiöittäkää maanne ja siirtäkää maaomaisuutenne ulkomaisen yhtiön nimiin.

– Kysynkin, onko suomalaisen maa- ja metsätalousmaan yhtiöittäminen ja siirtäminen ulkomaille rekisteröityjen yritysten nimiin tavoiteltava tulevaisuuden kuva? Viljanen perää hallitukselta.

Tällä hetkellä kansainväliset kauppa- ja investointisuojasopimukset turvaavat paremman suojan pakkolunastuksia vastaan, kuin Suomen lainsäädäntö suomalaisille. Mikäli maaomaisuus olisi tällaisen järjestelyn piirissä voisi maanomistaja haastaa Suomen valtion välimiesmenettelyyn.

­– Tällainen omaisuudensuojan polkeminen, yksityisen omaisuuden sosialisointi on saatava loppumaan, Viljanen vaatii.

– Edellä mainittu ja monet muut nykylainsäädännön epäkohdat voidaan kätevästi korjata meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain valmistelussa, Viljanen jatkaa.

Viljanen palasi myös hallituksen muodostamiseen keväällä. Hän kiitti hallitusta ja totesi, että ennusmerkit hallitusohjelman toteutumisesta ovat ainakin tähän asti olleet lupaavia.

– Talousarvion lisäksi haluan kiittää niin kotimaan kuin EU-tason poliittisia päättäjiä lukuisista elintarvikeketjun tasapainottamiseen tähtäävistä toimista, Viljanen sanoi.

– Viime viikkoisessa lihaseminaarissa todettiinkin jo kaupan muuttaneen käytöstään meidän kannalta paremmaksi. Tästä olen oman edunvalvontamme lisäksi valmis antamaan kiitoksia poliitikkojen suuntaan. Poliitikot ovat vaikuttaneet tilanteeseen kanavoimalla päätöksiksi sitä kuluttajien vahvaa tukea, mikä kiistämättä meidän tuotannollamme on tässä maassa, Viljanen jatkoi.

Lopuksi Viljanen totesi, että yhtenäinen järjestö on meille kaikille sen huonoimpanakin päivänä paljon parempi kuin hajanainen järjestö olisi parhaimpana päivänään.

MTK:n valtuuskunta kokoontuu Hanasaaressa Espoossa 26.-27.11.2019.