MTK:n Tiirola: Puuhakkeen tuen muutoksella valtio rakentaa laillista kartellia

28.1.2015

- Kuitupuuta käyttävä metsäteollisuus tekee puumarkkinoille ongelmaa, jota ei ole olemassa. Lisäksi tähän olemattomaan ongelmaan esitetyt korjauskeinot ovat mielestäni täysin vääriä. Tarkoitan Metsäteollisuus ry:n arviota siitä, että puuvarat eivät riitä uusiin metsäbiotalouden investointeihin, sanoi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola metsävaltuuskunnan kokouksessa Tampereella.

TEM:ssä valmisteltu hallituksen esitys uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotueksi loisi toteutuessaan puumarkkinoille massiivisen valvontabyrokratian ja vähentäisi entisestään olematonta kilpailua pieniläpimittaisesta puusta.

- On käsittämätöntä, että TEM:n, jonka tehtävänä on kilpailun edistäminen, siunauksella kuitupuumarkkinoille luodaan käytännössä laillinen kartelli, Tiirola ihmetteli. Lausuntokierroksella lakiesitys sai aivan odotetusti täystyrmäyksen.

Metsävaramme ovat tällä hetkellä suuremmat kuin koskaan. Varovaisesti arvioiden viime vuosina kestäviä hakkuumahdollisuuksia on jätetty hyödyntämättä noin 15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Pelkästään 2000-luvun hakkuusäästöillä suunnitteilla olevien investointien puun tarve hoituu vähintään 20 vuodeksi. Lisäksi on valitettavan realistista, että paino- ja kirjoituspaperiteollisuudessa rakennekehitys eli puun käytön väheneminen jatkuu.

Suurimman uhan tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksille aiheuttaa metsien nykyinen vajaakäyttö. Pelkästään ensiharvennuksia jää riittämättömän puun kysynnän ja metsätalouden heikon kannattavuuden vuoksi tekemättä noin 60 000 hehtaarilla vuosittain. Ellei harvennusten tekeminen ole taloudellisesti nykyistä huomattavasti mielekkäämpää, hakkuumahdollisuudet alkavat tulevina vuosikymmeninä supistumaan.

Sellukuidun hinta on 2000-luvun alusta reaalisesti laskenut noin 20 ja kuusikuidun yli 40 prosenttia. Kuitupuun hintaa on lisäksi painettu alas korvaamalla kotimaista puuta tuontipuulla.

- Pelkästään tämä osoittaa, että mitään pelkoa puuvarojen riittävyydestä ei ole. Jos puumarkkinat toimivat kunnolla ja kuitupuusta olisi niukkuutta, puun hintakehityksen olisi pitänyt olla toisenlainen.  Massa- ja paperiteollisuus on kuitenkin tällä hetkellä Tilastokeskuksen tilinpäätöstietojen perusteella äärimmäisen kannattavaa liiketoimintaa puun käyttömääriin ja hintakehitykseen suhteutettuna.

 

Lisätietoja: Mikko Tiirola puh. 044 538 4280