MTK tyytyväinen EU:n esitykseen biomassan kestävyyskriteereistä

30.11.2016

- Hienoa, että komissiossa on havahduttu bioenergian äärimmäisen tärkeään rooliin myös tulevaisuudessa uusiutuvana, eurooppalaisena energianlähteenä, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

EU-komission esitys uusiutuvan energian edistämisestä osoittaa, että EU:ssa on ymmärretty Suomalaisen metsänhoidon ja -käytön olevan kestävällä pohjalla. Asia etenee nyt EU:ssa päätettäväksi neuvostoon ja parlamenttiin. Suomalaisen metsätalouden ja metsänomistajien kannalta on äärimmäisen tärkeää, että linjaukset pysyvät jatkossakin ennallaan.

Kestävää metsänhoitoa säädellään jo Suomessa lakien ja sertifioinnin kautta monin tavoin, joten EU-komission ehdottama riski- maaperusteinen tarkastelu sopii suomalaiselle metsätaloudelle hyvin. Kun Suomessa on toimiva metsälainsäädäntö ja seurantajärjestelmät, ei yksittäisen metsänomistajan tarvitse erikseen todistaa EU:lle, että hänen metsänsä ovat kestävästi hoidettuja.

- Tilakohtaista tarkastelua ei Suomessa tule missään muodossa ottaa mukaan biomassan kestävyyden arviointiin. Myöskään luonnon monimuotoisuuden varmistamisessa ja seurannassa mitään uusia, kestävyyden seurannalle vieraita kriteerejä ei tule ujuttaa mukaan, huomauttaa Hakkarainen.

MTK on tyytyväinen, että vaikuttamistyömme kantaa hedelmää ja että EU:n metsäisimmän maan erityispiirteet voidaan metsäbiomassan käytössä huomioida. - Komission esitys on paljon parempi kuin mitä pahimmat uhkakuvat valmistelun aikana ovat olleet. Yksityiskohtien hiomisella eurooppalaisesta uusiutuvien energialähteiden edistämispolitiikasta on tehtävissä myös käytännön toimintaa palvelevaa.

MTK kantaa edelleen huolta siitä, millaisia kustannuksia esityksen toimeenpano aikanaan tulee aiheuttamaan.

Ilman metsäbiomassan energiakäyttöä Suomen on erittäin vaikea saavuttaa ilmastotavoitteet. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen yhdistämiseksi ei ole olemassa helppoja keinoja. Mutta vaihtoehto ei ole se, että ei tehdä mitään. Siksi on tärkeää, että metsäbiomassan käyttöä ei ainakaan entisestään vaikeuteta byrokratialla.

 

Lisätietoja: asiantuntija Anssi Kainulainen puh. 050 596 1541

Metsäjohtaja Juha Hakkarainen puh. 0400 870 867