Monimuotoisuus huomioidaan joka päivä

09.5.2018

Metsien monimuotoisuuden huomioiminen tulee metsäalan ammattilaisille eteen jokapäiväisessä työssä. Oli sitten metsäasiantuntija, metsäsuunnittelija, metsuri tai metsäkoneen kuljettaja. Myös metsänomistajat suhtautuvat luontoon kunnioittavasti ja säästäen.

Metsäasiantuntija Heimo Aaltonen metsänhoitoyhdistys Loimijoesta kävi metsänomistaja Harri Leinon kanssa suunnittelemassa metsänhakkuuta Ypäjällä. Pienen metsäkuvion halki virtaa puro nimeltä Varsanoja. Palstalta linnuntietä vajaan kahden kilometrin päässä se laskee Loimijokeen. Vedet tulevat metsä- ja suoalueilta ja kulkevat matkan varrella monien peltoaukeiden, niittyjen ja metsien läpi. Metsissä puroina mutkitellen ja polveillen, pelto-osuuksilla välillä hyvinkin suoraviivaisesti kaivetussa uomassaan.

Vesiä suojellaan
metsänkäsittelyssä

Harri Leino ei oikein ymmärrä, miksi veden laatu pitää huomioida tässä, kun uomaa on muilla osuuksilla, varsinkin pelloilla aikaisemmin perattu. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että luontoa pitää säästää ja suojella, joten pienen metsänuudistusalan reunassa kulkeva purokin huomioidaan alueen rajauksessa.

Mistään metsälain tärkeästä elinympäristöstä ei nyt ole kyse, mutta sertifiointikriteerien mukaan metsätalouden toimenpiteissä suojellaan myös vesiä. Puron varteen jätetään suojakaista. Sinne ei saa ajaa metsäkoneilla, eikä maan pintaa saa rikkoa, ettei veteen vapaudu maa-ainesta ja ravinteita. Samasta syystä suojakaistalle ei saa tulla hakkuutähteitä. Hakkuussa ja maanmuokkauksessa pitää siis olla varuillaan.

Myös kaistalla oleva pensaikko ja kaatuneet puut jätetään koskematta. Isompia, kaupaksi käyviä puita sieltä voi poimia. Tässä kohteessa on järkevää jättää alueen säästöpuut puron varteen, ja näin suunnitellaan tehtäväksi.

Heimo Aaltonen kertoo, että Ypäjän metsissä on aika vähän puroja. Harvoin tulee ainakaan luonnontilaista vastaan. - Se mihin täällä luontoasioissa usein törmää, on liito-orava. Taitaa kolmessa leimikossa kymmenestä tulla eteen. Paikoin on karttamerkintöjä oravasta tuhkatiheään. Se aiheuttaa päänvaivaa suunnittelussa, mutta on ne jo opittu ottamaan huomioon.

Etämetsänomistaja
hoitaa huolella

Metsäpalsta kuuluu Harri Leinon kotitilaan. Leino asuu muualla, pellot on vuokrattu pois ja toimeentulo on karttunut kirjanpito- ja tilintarkastushommista. Leipätyössään Leino on ollut myös metsänhoitoyhdistysten tilintarkastajana. Vapaa-ajalla hän tekee metsänhoitotöitä palstallaan. Metsää on uudistettu pienimuotoisilla uudistushakkuilla ja tälläkin alueella on tarkoitus ensin seurailla muutama vuosi, syntyykö luontaista taimiainesta. Ellei, ryhdytään vasta sitten rankempiin toimenpiteisiin, hän toteaa.  

Teksti ja kuva: Heli Mutkala