Mitä PEFC-sertifioidussa metsässäsi pitäisi tehdä ja huomioida?

21.2.2020

PEFC-metsäsertifioinnin kriteerejä tarkistetaan ja luonnosversio on nyt kommentoitavana.

PEFC-standardityöryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnosversion metsien kestävän hoidon ja käytön tarkistetuista kriteereistä. Työn pohjana ovat nykyisin Suomessa käytössä olevat PEFC-vaatimukset.

PEFC-standardityöryhmä kutsuu nyt kaikki metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt tutustumaan luonnoksen sisältöön ja toimittamaan kommenttejaan standardityöryhmän käyttöön. Metsänhoitoyhdistysten jäsenenä olevien metsänomistajien metsät kuuluvat PEFC-sertifiointiin, joten kriteerien tarkastelu metsänomistajanäkökulmasta on erittäin tärkeää.

Kommentteja toivotaan standardin kattavuudesta ja rakenteesta sekä kriteerien sisällöstä viimeistään 17.3.2020.

Kommenttien käsittely on osa standardityöryhmän tekemää valmistelutyötä. Työryhmä laatii kommenttien ja muun jatkovalmistelun pohjalta kriteeristön toisen luonnosversion, joka toimitetaan kommentoitavaksi toukokuussa 2020. Tarkistetun kriteeristön arvioidaan valmistuvan syys-lokakuussa 2020.

Nyt kommentoitavana oleva kriteeristöluonnos https://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/06/PEFC-FI-standardiluonnos_1_kommenttikierros_20200217.pdf

Kommentit voi toimittaa PEFC-standardityöryhmälle sähköisellä palautelomakkeella https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jrdhFULYJk2UONpuB4YZ7EyQG4EFB3JNjzsr6cse4ddURFg0VlZTMlZGQ1BLUzVDSUdVMk5BWVNOVy4u

tai standardityöryhmän sihteerin Hannes Pasasen sähköpostiosoitteeseen hannes.pasanen(at)tapio.fi

Lisätietoja: metsäasiantuntija Lea Jylhä, MTK:n edustaja standardityöryhmässä lea.jylha(at) mtk.fi