Metsureita tarvitaan lisää

05.10.2018

Metsänhoitoyhdistyksissä on tällä hetkellä noin 40 avointa metsurin paikkaa auki TöitäSuomesta.fi-sivustolla. Halu palkata ammattitaitoisia metsureita on metsänhoitoyhdistyksissä kova. 
– Metsuripula on pahenemassa lähivuosina ja tilannetta parantaviin koulutuspolittiisiin ja työllistämistä helpottaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi, MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola vaatii.

Metsäsektorin tulevaisuusnäkymät ovat hyvät. Työvoimapula on kuitenkin vaarantamassa metsien käytön lisääntymistä ja heikentämässä metsien hoidon tasoa kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi ammattitaitoisista metsureista on kova pula. 

– Suomessa metsänhoitoyhdistykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja tarvitsevat riveihinsä suuren määrän ammattitaitoisia metsureita joko työsuhteeseen tai yrittäjämetsureiksi. Lähivuosina metsureita lisäksi eläköityy runsaasti ja kannamme metsänhoitoyhdistyksissä huolta mistä löytyvät osaajat näiden henkilöiden tilalle. Työtarpeet metsissä ovat suuria ja edelleen kasvussa, metsänhoitoyhdistys Lakeuden johtaja Jussi Parviainen kertoo. 

TE-toimistojen ammattibarometrin mukaan metsureista olisi ylitarjontaa. Todellisuus maaseudun ammateissa on kuitenkin toinen. Eri alojen ammattilaisista on suurta pulaa, mutta tarjolla olevat työllistämispalvelut eivät pysty ratkaisemaan työnantajien ongelmia, eikä ammattilaisia saada tarvetta vastaavaa määrä. 

– TöitäSuomesta.fi-sivuilla avoinna olevat metsurin paikat kertovat, ettei Suomessa ole oikeaa kuvaa maaseudun työvoimatarpeesta. Julkisissa selvityksissä kerrotaan työvoimaa olevan tarjolla jopa liikaa. Todellisuudessa työnantajat eivät välttämättä enää edes yritä käyttää julkisia työllistämispalveluita, koska apua ei ole löytynyt. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen tarvitaan uusia, helpompia ja nopeampia koulutuspolkuja sekä mahdollisuuksia työssäoppimiseen. Lisäksi ulkomaisen työvoiman saatavuutta on voitava helpottaa, MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola vaatii.
 
 
Lisätietoja:
elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK, puh. 040 502 6810
johtaja Jussi Parviainen, MHY Lakeus, puh. 0400 758 890
www.TöitäSuomesta.fi