METSO-suojelu etenee

02.5.2019

Metsänhoitoyhdistykset ovat vahvasti mukana kertomassa metsänomistajille METSO-mahdollisuuksista ja valmistelemassa suojelusopimuksia. Tänä vuonna ympäristötukiin on käytettävissä 4,7 miljoonaa euroa, eli hieman enemmän kuin viime vuonna.

METSO-ohjelman avulla voidaan suojella luonnon monimuotoisuudelle merkittäviä alueita, ja metsänomistajat saavat tuloja suojelusta. Viime vuonna määräaikaisia METSO-ympäristötukisopimuksia solmittiin noin 2 500 hehtaarin alalle. Suojelupinta-ala kasvoi lähes 700 hehtaaria edellisvuodesta ja sen odotetaan kasvavan myös tänä vuonna.

Suomen metsäkeskus on avustanut valtaosaa maanomistajista metsien suojelussa ja ympäristötuen haussa. Viime vuonna myös yhä useampi metsäalan toimija osallistui ympäristötukisopimusten valmistelutyöhön, ja auttoi osaltaan kasvattamaan määräaikaisten suojelualueiden määrää.

Metsäalan toimijat, kuten metsänhoitoyhdistykset, tekivät eniten suojelusopimusten valmistelua Lapissa, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla. Muutamista maakunnista ei ole toistaiseksi tullut toimijoiden valmistelemia hakemuksia ja tarvetta toiminnan laajentumiseen ja lisäämiseen on yhä.

Ympäristötukiin tänä vuonna hyvin rahoitusta

Ympäristötukisopimuksiin on kuluvana vuonna käytettävissä yhteensä 4,7 miljoonaa euroa, eli hieman enemmän kuin viime vuonna.

Eniten varoja ympäristötukiin on käytettävissä Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä-Savossa. Varojen jakoperusteina ovat maakunnan puustoisten elinympäristöjen ja erääntyvien sopimusten määrä, METSO-ohjelman painotukset sekä ensimmäistä kertaa myös hakkuumäärät.

- Varoja on ohjattu enemmän niihin maakuntiin, joissa hakkuumäärät ovat suuret ja ekologisen kestävyyden turvaaminen on erityisen tärkeää. METSO-suojelun lisäksi tulee huolehtia luonnonhoidosta talousmetsien käsittelyssä, jotta myös niissä lahopuut säilyvät, vanhoja puita jää säästöpuiksi ja sekapuustot lisääntyvät, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksen metsävaratietojen perusteella potentiaalisista puustoisista METSO-kohteista on suojelun piirissä maakunnasta riippuen noin 14–49 prosenttia. Eniten suojelumahdollisuuksia on käyttämättä Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Parhaaseen tulokseen on päästy Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla, missä METSO-suojeluun sopivista kohteista on suojeltu hieman alle puolet.

Jos metsässäsi on mielestäsi suojeluun sopiva kohde, ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi metsänhoitoyhdistyksessä. Hän kertoo sinulle suojelun eri mahdollisuuksista ja korvausperiaatteista.

Lue lisää Mahdollinen METSO-kohde -esitteestä