Metsävisan palkintoina jälleen kesätöitä metsänhoitoyhdistyksissä

09.2.2015

Koululaisten Metsävisa johdattaa oppilaita uudenlaiseen tulevaisuuden biotalouteen ja kiertotalousajatteluun. Koululaisten metsätietokilpailu järjestettiin yläkouluissa 34. kerran keskiviikkona 4.2.

– Kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen on yksi keskeisistä periaatteista perusopetuksen uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestävämmiksi, sanoo opetusneuvos Lea Houtsonen Opetushallituksesta.

Metsä ja Metsävisa mahdollistavat monialaiset oppimiskokonaisuudet ja työelämään tutustumisen

Koulujen yhteys työelämään ja muuhun yhteiskuntaan tulee tiivistymään, kun uutta opetussuunnitelmaa aletaan soveltaa kouluissa syksystä 2016 alkaen.

– Metsiä voidaan hyödyntää monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, jolloin aihetta käsitellään samaan aikaan useassa oppiaineessa. Koulut toteuttavat oppimiskokonaisuuksia paikallisia voimavaroja hyödyntäen. Esimerkiksi metsäala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tutustua lähiseudun elinkeinoihin sekä harjoitella työelämätaitoja, Houtsonen kertoo.

Metsävisan palkintojenjakovaiheessa nuoret tapaavat metsäammattilaisia ja kuulevat alasta. Metsävisassa hyvin menestyvillä nuorilla on myös mahdollisuus saada kesätöitä. Metsänhoitoyhdistykset ovat luvanneet 12 kahden viikon työpaikkaa ympäri maan.

Koko ala on mukana Metsävisassa

34. Metsävisan koulutason voittajat ovat selvillä 13.3. mennessä. Maakuntavoittajat valitaan 5.5. mennessä ja loppukilpailu käydään Helsingissä 26.-27.5.2015. Metsävisan järjestävät ja rahoittavat Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry, Suomen Metsäyhdistys, Metsä Group, UPM, Stora Enso, Metsähallitus, OP-Pohjola, Suomen Metsäsäätiö ja metsänomistajat – metsänhoitoyhdistykset ja MTK.