Metsävaratietolakiin löytyi ratkaisu

07.7.2017

Liki kaksi vuotta valmisteltuun metsävaratietolakiin on löytynyt ratkaisu, joka täyttää niin kotimaisen kuin EU-lainsäädännön edellytykset, turvaa metsänomistajien henkilötietosuojan ja mahdollistaa metsäsektorin digitalisaation. Ratkaisu koskee kaikkien metsänomistajaryhmien metsiä, yksityishenkilöiden ja myös yhtiöitä sekä Metsähallitusta.

Esityksen mukaan henkilötietojen ja henkilötietoihin liittyvien metsävaratietojen osalta menetellään kuten tähänkin asti. Ne ovat metsänomistajan käytettävissä Metsään.fi -palvelun kautta ja muiden saatavissa ainoastaan metsänomistajan suostumuksella, kertoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Kaukokartoituksella kerättävä ns. hilatietoa ja varsinainen ympäristötieto on vapaasti saatavilla sähköisessä palvelussa. Samoin hallinnollisia toimenpiteitä, kuten kemera-päätöksiä ja metsänkäyttöilmoituksia, koskeva tieto on julkista, kuten nytkin.

Olemassa oleva metsikkökuviotieto on saatavilla tietopyynnön avulla julkisessa palvelussa ja ainoastaan konekielisessä muodossa. Tietoja ei kuitenkaan voida hakea metsäomistajan nimellä tai tilan rekisterinumerolla. Eikä palvelussa metsävaratietoihin voida liittää mitään henkilötietoja.

Merkittävin osa linjausta on se, että tulevaisuuden 2020-luvun metsävaratietojärjestelmästä tehdään päätökset vuoden 2019 alkupuolella, kun hallituksen kärkihankkeet valmistuvat, sanoo Juha Hakkarainen.