Metsänomistajat kokevat voivansa vaikuttaa ympäristön tilaan eniten vesiensuojelulla

22.11.2018

MTK:n jäsenille maan puhtaus ja tuottavuus sekä vesiensuojelu ovat ensiarvoisen tärkeitä, osoittaa juuri valmistunut tutkimus.

– Metsänomistajilla ja maanviljelijöillä on vahva luottamus siihen, että oma tuotanto on kestävällä pohjalla eri luontoarvojen suhteen. Omaa toimintaa kehitetään koko ajan ottamaan entistä paremmin huomioon ympäristöasioita. Ei kuitenkaan haluta uusia ympäristörajoituksia ja lainsäädäntöä, joista aiheutuu tiloille merkittäviä taloudellisia kustannuksia, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola kuvailee tutkimuksen tuloksia.

Jäsenkysely pohjautui MTK:n ympäristölupauksiin. Tärkeimmäksi lupaukseksi koetaan ”Huolehtiminen maan puhtaudesta ja tuottavuudesta”, ja toisena on lupaus ”Suojelemme vesiämme”. Vesiensuojelu toteutuu omassa toiminnassa parhaiten ja toisena maan tuottavuuden ja puhtauden huolehtiminen, kolmantena luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

–  Samat teemat ovat kärjessä näkemyksessä, mihin teemoihin voi omilla toimilla ja valinnoilla vaikuttaa. Metsänomistajien vastaukset ovat samansuuntaisia, mutta vesiensuojelu nousee tärkeimmäksi, Pietola kertoo.

Vain kolmannes vastaajista uskoi pystyvänsä vaikuttamaan oleellisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Uusiutuvan energian ratkaisut kiinnostavat maatiloilla sekä kuluttajien ja metsänomistajien parissa. Kuluttajista yli 70 % katsoo, että metsien aktiivinen hoito ja käyttö lisäävät ilmastohyötyjä.

–  Sektoreillamme on pitkä lista ilmastoratkaisuja. Ne on avattava jäsenistölle, ja edellytykset niiden menestyksekkäälle toteuttamiselle on tehtävä selväksi päättäjille, muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Kuluttajat vastasivat, että maa- ja metsätalouden vesiensuojeluun tulee panostaa nykyistä enemmän, vaikka se tarkoittaisi kustannusten lisääntymistä ja julkista rahoitusta.

–  Vesiensuojelun tarve kasvaa ilmastonmuutoksen edetessä. Yksin meidän ei pidä eikä tarvitsekaan tätä haastetta kantaa – kuluttajat tunnistavat tässä vastuunsa, kiittelee Pietola.

MTK:n teettämän kyselyn tulokset julkistettiin MTK:n valtuuskunnan kokouksessa Hanasaaressa keskiviikkona 21.11. Kysely tehtiin syys-lokakuun vaihteessa. Tulokset edustavat noin 1000 MTK:n viljelijäjäsenen, 1000 kuluttajan sekä 600 Metsänhoitoyhdistysten jäsenen ympäristöasenteita ja arvioita eri ympäristökysymysten merkityksellisyydestä.