Metsänomistajajärjestö uudistuu

05.1.2015

Metsänhoitoyhdistyslaki muuttui vuoden 2015 alusta. Metsänhoitoyhdistykset ovat liittyneet MTK:n jäseniksi ja yhdessä MTK ja metsänhoitoyhdistykset muodostavat Metsänomistajat-ketjun, joka hoitaa metsänomistajan edunvalvontaa puun juurelta Brysseliin.

Samalla uudistamme järjestömme rakennetta. Alueelliset Metsänomistajien liitot on lakkautettu vuoden 2014 loppuun mennessä ja liittojen asemesta maakunnissa toimii nyt 14 MTK:n kenttäpäällikköä metsä-, maankäyttö- tai ympäristöasiantuntijoina. MTK:n metsälinjan toiminta Helsingin Simonkadun toimipisteessä jatkuu pääosin entisellään.

Kenttäpäälliköiden toimipisteet sijaitsevat joko maakunnallisten MTK-liittojen tai metsänhoitoyhdistysten toimipisteiden yhteydessä. Kaikkien toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mtk.fi/yhteystiedot/henkilokunta/

Uudella ja entistä tiiviimmällä järjestörakenteella resurssit saadaan tehokkaammin käyttöön.

Metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien tarvitsemat asiantuntijapalvelut voidaan uudessa järjestömallissa toteuttaa pienemmillä kustannuksilla ja maakunnissa toimivien henkilöiden asiantuntemusta ja työpanosta hyödyntää laajemmin koko maassa.