Metsänomistaja 2020 – valtakunnallinen metsänomistajatutkimus

17.1.2019

Helmikuussa monen metsänomistajan postiluukkuun kolahtaa kirje, jossa on laaja metsänomistajakysely. Siihen voi vastata joko paperilla tai sähköisesti. Kyselyn vastaajiksi on arvottu noin 16 000 erilaista metsänomistajaa ympäri Suomen.

Kyselyssä kartoitetaan millaisia metsänomistajat ovat, mitä tavoitteita heillä on ja miten he metsiään käyttävät.  Erityisesti selvitetään metsänomistajien käsityksiä siitä, millaisia palveluja he haluavat, mitä mieltä he ovat erilaisista metsän käsittelymenetelmistä tai millaisia yleishyödyllisiä palveluja he katsovat  metsänsä puun lisäksi tuottavan.

”Kyselyllä pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva suomalaisista metsänomistajia. Jokaisen kyselyn saaneen kannattaa vastata. Metsänomistajan oma ääni on tärkeä”, toteaa tutkimushankkeen johtaja Heimo Karppinen.  Tuloksia kyselystä on luvassa vuonna 2020.

Miksi metsäomistajia tutkitaan?

Metsät ovat tärkeä osa kansallisvarallisuuttamme. Suurimman osan metsistä omistavat tavalliset perheet.

”Kolme tasakymmeniin pyöristettyä lukua kuvaa hyvin perhemetsänomistajien merkitystä: he omistavat metsämaasta 60 %, puuston kasvusta 70 % ja myyvät teollisuudelle 80 % sen tarvitsemasta kotimaisesta puusta”, Karppinen havainnollistaa.

Perhemetsätiloja on noin 350 000. Omistajia näillä tiloilla on kuitenkin kaksinkertainen määrä, yli 600 000, sillä osan tiloista omistavat puolisot yhdessä ja osa on yhteisomistuksessa joko kuolinpesinä tai yhtyminä. Perhemetsätilat ovat varsin pieniä: keskikoko on 30 hehtaaria.

Karppinen sanoo metsänomistajakunnan muuttuvan siinä kuin suomalainen yhteiskuntakin. Kaupungistuminen ja ikääntyminen, ja myös koulutuksen lisääntyminen näkyvät metsänomistaja­kunnassa. Näillä muutoksilla on vaikutuksensa metsänomistajien tavoitteisiin ja siihen miten metsiä käytetään.

Metsänomistajakunnan muutoksen nykytilasta ja sen vaikutuksista ei ole saatavilla ajantasaista tietoa. Uusi laaja tutkimus, Metsänomistaja 2020, paikkaa tätä puutetta.

Tutkimuksen toteuttajat

Tutkimusta johtaa Helsingin yliopisto ja lisäksi siinä ovat mukana Luonnonvarakeskus, Pellervon taloustutkimus ja Työtehoseura. Tutkimusta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö.

Lisätiedot: projektin johtaja Heimo Karppinen (Helsingin yliopisto/Metsätieteiden osasto, heimo.karppinen(at) helsinki.fi, puh. 050 3705134),  https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/metsanomistaja-2020