Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalien äänestys alkaa

31.10.2016

Tällä viikolla alkavissa metsänhoitoyhdistysten valtuustovaaleissa on noin 210 000 äänioikeutettua. Metsänomistajat valitsevat postivaaleilla marraskuussa valtuustot, jotka käyttävät metsänhoitoyhdistyksen ylintä päätösvaltaa seuraavat neljä vuotta. Postivaalit ovat maan suurimpia.

Metsänhoitoyhdistyksiä on ensi vuoden alusta 74 ja niiden valtuustoihin valitaan kaikkiaan 1660 valtuutettua. Valtuustojen koko vaihtelee metsänhoitoyhdistyksittäin 15:ta 41:een metsänhoitoyhdistyksen säännöistä riippuen.

Vaaleissa on ehdokkaita noin 2.200. Valtuustopaikkoihin verrattuna 1,5 kertainen määrä. Parhaiten ehdokashankinnassa pärjäsivät Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Lakeus, Pyhä-Kala, Oulun seutu ja Satakunta, joissa on noin 2-kertainen määrä ehdokkaita verrattuna valtuuston kokoon.

Vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille metsänhoitoyhdistyksen jäsenille tällä viikolla. Vaalimateriaali sisältää yhdistyksen ehdokasluettelon, äänestysohjeen, äänestyslipun ja palautuskuoren. Äänestysaika alkaa perjantaina 4.11. ja jatkuu perjantaihin 25.11. asti. Edellisissä vaaleissa 4 vuotta sitten äänestysvilkkaus oli kohtuullinen, keskimäärin noin 35 %.

Ehdokkaisiin voi tutustua metsänhoitoyhdistysten vaalisivuilla www.mhy.fi/vaalit