Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa vuoden metsänhoitoyhdistykseksi

28.10.2015

Vuonna 2011 perustettu Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa on valittu vuoden 2014 metsänhoitoyhdistykseksi. Mhy Pirkanmaan vahvuudet olivat monipuoliset metsänomistajien palvelut ja organisaation jatkuva, kilpailukyinen kehitys.

Mhy Pirkanmaan valinta perustui erityisesti yhdistyksen positiiviseen kehitykseen viime vuosina. Uudet organisaatiorakenteet ovat mahdollistaneet metsänhoitoyhdistyksen kasvun alueensa merkittäväksi vaikuttajaksi puukaupassa. Yhdistyksen energiatoimintaratkaisut sekä liikevaihdon kasvu yhdistettynä laajaan palveluvalikoimaan, tekevät yhdistyksestä arvostetun liiketoimijan.

Jäsenistön aktiivinen kuuleminen on olennainen osa organisaation toimintaa. Yhdistys järjestää jäsenilleen henkilökohtaista neuvontaa ja monipuolisia tapahtumia. Myös toimihenkilöiden osaamista pidetään yllä yhdistyksen järjestämillä kursseilla ja koulutuksilla. Yhdistyksen vahvuuksiin kuuluukin hallinnon ja jäsenten välinen avoin viestintä sekä tiedotus.

Vuoden metsänhoitoyhdistyksen valinta perustuu yhdistysten toiminnan laatumittareihin. Valinnan kriteereinä ovat mm. toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus, (toiminta puumarkkinoilla ja puuntuotannossa) yhteistyökyky, verkostoituminen ja viestintä, määrätietoinen kehittämistoiminta, jäsenten palvelu ja aktiivinen jäsenviestintä sekä yhdistyksen toiminnan positiivinen kehitys.

Vuoden metsänhoitoyhdistys -tunnustuksen myönsi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Vuoden metsänhoitoyhdistys palkittiin tänään 28.10.2015 MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoossa.

Tietoja yhdistyksestä:

Mhy Pirkanmaa toimii Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Sastamalan, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueella. Metsänomistajajäseniä yhdistyksellä on 6 500. Metsätalousmaata jäsenillä on noin 200 000 ha. Keskimääräinen hakkuukertymä on noin 1 000 000 m3 ja metsätilan keskikoko on 25 ha. Yhdistyksen palveluksessa on tällä hetkellä 14 vakituista metsuria sekä 36 toimihenkilöä. Lisäksi yhdistys työllistää lukuisia yrittäjä metsureita, hakkuukonekoneyrittäjiä sekä ojituksessa ja metsätien rakennuksessa koneyrittäjiä.  

Lisätietoja

Puheenjohtaja Antti Teivaala, Mhy Pirkanmaa p. 0400 733 867
Toiminnanjohtaja Matti Sojakka, Mhy Pirkanmaa, p. 0400 739 602

Lisätietoja valinnan kriteereistä: Kehittämisasiantuntija Lasse Lahtinen, MTK, p. 040 170 6822