Metsänhoitoyhdistyksille valittiin uudet päättäjät

02.12.2016

Metsänhoitoyhdistyksille valittiin uudet valtuustot marraskuussa pidetyillä postivaaleilla. Äänestysvilkkaus nousi yli 41 prosenttiin. Vilkkaimmin äänestettiin Pohjois-Suomessa.

Valtuusto on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin.  Noin 1600 varsinaista valtuutettua ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2017. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta, eli 31.12.2020 saakka. Valituista valtuutetuista 27 % on uusia. Valtuutettujen keski-ikä pysyi samana, eli on noin 51 vuotta.

Alustavien tulosten mukaan vähän alle puolet valtuutetuista on maanviljelijöitä. Muita yrittäjiä on 20 %, palkansaajia 19 % ja eläkeläisiä 13 %. Valtuutetuista 14 % on naisia. Naisten osuus nousi valtuustoissa pari prosenttiyksikköä edelliskaudesta. 4 % valtuutetuista asuu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen ulkopuolella, eli he ovat ns. etämetsänomistajia.

Viime perjantaina päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli noin 220 000. Postinkulun takia äänten laskenta aloitettiin vasta tällä viikolla. Äänten laskenta jatkuu vielä joissakin yhdistyksissä. Äänestysaktiivisuus nousi roimasti viime vaaleista, jolloin äänioikeuttaan käytti noin 34 % metsänomistajista.

Metsänhoitoyhdistyksiin valittujen valtuutettujen nimet ovat nähtävissä osoitteessa www.mhy.fi/vaalit Tietoja täydennetään sitä mukaan kuin tulokset ovat selvillä.