Metsäluonnonhoidon hankkeiden haku alkaa

28.2.2019

Metsäkeskus on avannut vuoden ensimmäisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 25.2.2019. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen.

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.

Monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita eri puolilta Suomea

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita eri puolilta Suomea.

Ensimmäisessä hankehaussa haetaan toteuttajaa yhdelletoista monimuotoisuutta edistävälle kulotushankkeelle Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Etelä-Karjalaan ja Päijät-Hämeeseen.

Monimuotoisuutta edistävien kulotushankkeiden koko vaihtelee muutamasta hehtaarista noin 20 hehtaariin. Kulotuksen yhteydessä poltetaan hakkuualueelle jätetyt säästöpuuryhmät.

Lisäksi haetaan toteuttajaa paahde-elinympäristöjen hoitoon Uudellemaalle ja vesiensuojeluhankkeelle Kainuuseen.

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 25.2.2019. Kaikkien hankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Hankekohtainen hakuaika on noin 3–4 viikkoa.