Metsäkeskus: Uusien Kemera-hakemusten käsittelyssä hitautta

18.8.2015

Uuden Kemera-lain mukaisten metsänhoidon rahoitushakemusten tallennus ja käsittely on käynnistynyt Metsäkeskuksessa hitaasti. Toimijat ja metsänomistajat ovat kesän aikana toimittaneet Metsäkeskukselle noin 20 000 tukihakemusta koskien nuoren metsän hoitoa, taimikonhoitoa ja juurikäävän torjuntaa. Suurin osa hankehakemuksista odottaa tällä hetkellä tallennusta järjestelmään.

Vaikka hakemusten käsittely on hidasta, metsänomistajia kannustetaan kuitenkin ryhtymään metsänhoitotöihin: Nuoren metsän hoito ja juurikäävän torjuntatyöt voidaan aloittaa ilman hyväksymispäätöstä, jos Kemera-hakemus työstä on tehty Metsäkeskukselle.

Käsittelyn hitaaseen käynnistymiseen on Metsäkeskuksen mukaan kaksi syytä. Lakimuutos edellytti vanhan lain mukaisten hankkeiden päätöskäsittelyn hoitamista kesäkuun loppuun mennessä, ja näiden hankkeiden käsittelyyn kohdistettiin kaikki Metsäkeskuksessa käytettävissä olevat resurssit. Toinen syy liittyy tietojärjestelmäuudistukseen. Uuden Kemeran hankkeet käsitellään uudessa heinäkuun alussa käyttöönotetussa tietojärjestelmässä. Uuden järjestelmän käyttö on laajemmassa mitassa alkanut vasta kesälomien jälkeen. Metsäkeskukselle tulleet hankehakemukset tallennetaan tietojärjestelmään toistaiseksi käsin.

Hankkeiden pitkästä käsittelyajasta johtuen on mahdollista, että toimija on jo ehtinyt lähettää toteutusilmoituksen Metsäkeskukselle, ennen kuin hänelle on lähetetty päätös tuen myöntämisestä. Mikäli esimerkiksi toteutusilmoitus töistä on tehty hakemukseen kirjattua laajemmalle alueelle, korjaa Metsäkeskus tuen määrän lopulliseen päätökseen.

Toteutusilmoituksen toimittaminen Metsäkeskukselle ennen tuen myöntämispäätöksen saamista ei nopeuta hankkeen päätöskäsittelyä tai tuen maksamista. Tuen myöntämispäätöksen yhteydessä hankehakemukselle tulee rahoitusnumero, joka yhdistää hakemuksen, Metsäkeskuksen päätöksen ja toteutusilmoituksen lopullisessa päätöskäsittelyssä. Hyväksymispäätöksen rahoitusnumeron sisällyttäminen toteutusilmoituksiin helpottaa toteutusilmoituksen käsittelyä Metsäkeskuksessa.

Metsäkeskuksen arvion mukaan hankkeiden käsittely pääsee vauhtiin tulevina viikkoina. Aiemmin tiedotetun mukaisesti uuden lain mukaiset hankemaksatukset käynnistyvät aikaisintaan syyskuussa.

Lisätietoa: http://www.metsakeskus.fi/metsatalouden-tuet