Metsäjohtaja Hakkarainen puumarkkinakeskusteluun: Puuta riittää ja sitä saa ostamalla

27.8.2015

(Helsingin Sanomat 27.8.)

Biotalous, puumarkkinat ja puun riittävyys ovat viime viikkojen aikana jälleen puhututtaneet.  Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen peräsi hallitukselta nopeavaikutteisia toimenpiteitä puun tarjonnan lisäämiseksi. Saman organisaation edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen edellytti, että metsäomistajat aktivoituvat metsien aktiiviseen hyödyntämiseen ja että tuet eivät saa vääristää markkinoita (HS 17.8.). WWF:n Jussi Nikula kirjoitti, että puuta on käytettävä viisaasti ja puut on myyty jo kolmeen kertaan (HS 23.8.).

Toimivat markkinat ovat ykkösasia markkinataloudessa, myös metsätaloudessa.  Valtiovalta voi edistää markkinoiden toimivuutta esimerkiksi investointiedellytyksiä parantamalla, markkinainformaatiota lisäämällä sekä byrokratiaa purkamalla. Markkinat myös huolehtivat puuraaka-aineen ohjautumisesta oikeaan käyttöön: Jos jollain on varaa käyttää puuta muuten kuin viisasti, puu lienee liian halpaa. 

Suunnitteilla ja jo tekeillä olevat uudet metsäteollisuuden investoinnit nostavat toteutuessaan puun käyttöä noin 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Tämä ei liene nettolisäys, vaan heikommin kannattavaa tuotantokapasiteettia tultaneen edelleen sulkemaan.  Metsäbiotalouden näkymät ovat kuitenkin erittäin lupaavat. Näyttää siltä, että metsäsektori on avainroolissa, kun Suomi nostetaan tästäkin suosta. Metsävaramme mahdollistavat hyvin ennustetun käytön lisäyksen. Tällä hetkellä puuta käytetään vain noin puolet kasvusta.

Metsänomistajien myyntihalukkuuden rajoja Suomessa ei vielä toistaiseksi ole edes kokeiltu. Puun kysyntä ei ole siihen koskaan riittänyt. Viime keväänä TNS Gallupin tekemän kyselytutkimuksen mukaan metsäomistajat kokivat puun kysynnän lisäämisen tärkeimpänä edellytyksenä metsätaloudelleen.

Puuta ei siis ole myyty moneen kertaan. Sitä ei paikoin saa myydyksi edes siihen ensimmäiseen kertaan. Energiapuuta ei saa kaupaksi juuri millään. Vastaukset neuvottelukontakteihin ovat ”palataan asiaan 2017”. Metsänhoitoyhdistysten valmiiksi katkottu ja tehtaalle tuotu puu ei tunnu kiinnostavan metsäteollisuutta ensinkään. Erityisen haastava tilanne on Pohjois-Suomessa.

Ja tuet tosiaankin vääristävät markkinoita. Ei tosin niin, kuin Pakarinen maalailee. Sen sijaan teollisuus laskee kuitupuun hintaa tukien suhteessa: Vuodessa ensiharvennuskuitupuun hinta on laskenut yli 20 %.

Mutta biotalouden tulevaisuuden turvaamiseksi koko metsäsektorin ja valtiovallan pitää tehdä töitä. Metsien hoitoa ja sen kustannustehokkuutta on edelleen lisättävä, samoin metsien luonnonhoitoa. Metsävaratiedon hyödyntäminen ja alan digitalisaatio ovat vasta lähtökuopissa. Puumarkkinoissa ja erityisesti korjuu- ja kuljetuslogistiikassa on edelleen paljon kehitettävää. Tarvitsemme myös yrittäjämäisen metsätalouden edistämistä ja metsätilojen järkevän sukupolvenvaihdosjärjestelmän.  

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja, MTK