Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja ylitti tavoitteensa

01.2.2018

Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita lahjoituksena 100-vuotiaalle Suomelle. Uusia suojelualueita perustettiin vuoden 2017 aikana yhteensä 170 kappaletta ja niiden pinta-ala on yhteensä 3064 hehtaaria. Kampanja ylitti siis reilusti tavoitteensa, joka oli 1800 hehtaaria.

Suojelualueita perustettiin kaikkiin Suomen 18 maakuntaan ja yhdeksässä ylitettiin sadan hehtaarin tavoite. Eniten uusia suojelualueita tuli Pohjois-Karjalaan (17 kpl) ja Pohjois-Pohjanmaalle (16 kpl). Eniten suojeltiin Pohjois-Suomessa, jossa kokonaispinta-alaksi tuli noin 1800 hehtaaria. Lapissa ja Kainuussa päästiin molemmissa lähes 500 hehtaariin ja Pohjois-Pohjanmaalla jopa 835 hehtaariin.

Kampanjassa suojellut kohteet ovat etupäässä erilaisia metsiä ja soita sekä niiden yhdistelmiä. Lisäksi joukossa on ulkosaariston luotoja, lintukosteikoksi ennallistettu entinen turvesuo ja pieni lintujärvi. Suojelualueiden koot vaihtelevat suuresti, sillä suurin yksittäinen kohde on noin 270 hehtaaria ja pienin alle puoli hehtaaria. Osallistujien joukossa oli yksityishenkilöitä, yrityksiä, kuntia sekä säätiöitä ja yhdistyksiä.

Kampanjaan sai osallistua myös säätiöille tehtävillä rahalahjoituksilla. Mukana olleiden säätiöiden kautta lahjoitettiin rahaa yhteensä n. 350 000 euroa. Lahjoituksilla on jo ostettu uusia alueita suojeluun.

"Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan suosio on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka tärkeää luonnon monimuotoisuuden suojelu on suomalaisille. Lämmin kiitos kaikille panoksestanne Suomen luonnon hyväksi", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiittää.

Valtio osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan suojelemalla yksityisten lahjoituksia vastaavan pinta-alan. Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n yhteistyönä on tähän mennessä tehty kampanjan mukaisia suojelupäätöksiä 665 hehtaarin edestä. Työ uusien kohteiden löytämiseksi jatkuu edelleen, ja kaikki valtion kohteet julkistetaan myöhemmin keväällä.

"Tässä kampanjassa toteutui hienosti juhlavuoden teema, joka oli yhdessä. Kansalaisten, valtion, kuntien ja säätiöiden voimin saatiin Suomeen valtava määrä uusia suojelualueita", toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Mhy.fi -uutisissa olemme kertoneet aiemmin askolalaisen Toni Tuomalan Luontolahjani -suojelualueesta.