Kuntapäättäjät haluavat lisätä kotimaisen puuenergian käyttöä

16.3.2017

Kuntien energiavalinnoilla on merkitystä alueen elinvoimaisuuteen. Koneyrittäjien ja MTK:n teettämän selvityksen mukaan valtaosa kuntavaikuttajista tiedostaa asian, mutta kuntien energiastrategioissa valintojen aluetalous- ja työllisyysvaikutukset ovat jääneet kuitenkin pienelle painoarvolle. Poliittiset päättäjät kokevat vaikutusmahdollisuutensa energiakysymyksissä ja -hankinnoissa keskimäärin pienemmiksi kuin viranhaltijat. Useista kunnista puuttuu vaikuttamisen väline eli energiastrategia ja selkeä omistajaohjaus.

Koneyrittäjät ja MTK teettivät selvityksen kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista. Selvityksessä kysyttiin kuntavaikuttajilta kuntien ja kaupunkien energiahankinnoista ja niitä ohjaavista strategioista. 

- Selvitys osoittaa, että puun käyttöä halutaan lisätä kuntien energiantuotannossa: jopa 68 prosenttia vastaajista toivoo, että puun käyttöä kunnan / yhtiön energiantuotannossa lisättäisiin nykyisestä. Muun bioperäisen raaka-aineen käytön lisäämistä puoltaa 53 prosenttia vastaajista. Kunnilla on paikka osoittaa suuntaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, sanoo MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi.

- Tulevat kuntapäättäjät toivottavasti oivaltavat yhteyden energiavalintojen ja kuntien elinvoimaisuuden välillä ja tekevät selkeät strategiset päätökset kuntiensa energiaratkaisuista sekä keskustelevat energiakysymyksissä noudatettavista perusteista. Kun energialaitokset on yhtiöitetty, tulee toimivalla omistajaohjauksella myös osata raamittaa halutun toiminnan rajat. Kuntapäättäjien on hyvä tiedostaa, että energiahankinnoissa heillä on laaja harkintavalta ja mahdollisuus vaikuttaa näin myös aluetalouteen ja alueen elinvoimaisuuteen niin halutessaan, sanoo Koneyrittäjien puheenjohtaja Asko Piirainen.

Kuntavaikuttajille tehtiin kyselytutkimus kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista 16.1.–11.2.2017. Selvityksen teki Koneyrittäjien ja MTK:n toimeksiannosta Aula Research Oy. Kyselyyn vastasi 344 kuntavaikuttajaa.