Kesä toi arvioijat sertifioituihin metsiin

21.5.2015

Metsäsertifiointiin liittyvät määräaikaisarvioinnit alkoivat 19.5. Pohjois-Savossa. Ensimmäisinä yhdistyksinä tarkastetaan Mhy Savotan ja Pohjois-Savon toimintaa.

Itäisessä Suomessa pääarvioija on Rolf Arnkil Det Norske Veritasista. Hän kertoo, että kuluvan kesäkauden arvioinneissa kiinnitetään huomiota varsinkin siihen, että samat virheet eivät toistuisi. ”Jos on tehty korjaavien toimenpiteiden suunnitelmat, niin niitä pitää noudattaa ja vaikutukset pitää näkyä käytännön toiminnassa. Paperit on toki oltava kunnossa, mutta vielä tärkeämpää on, että työt tehdään maastossa oikein.” Arnkil pyrkiikin suuntaamaan tarkastuksia mahdollisimman paljon eri kohteille ja työmaille. Arvioinnissa on hänen lisäkseen apuna muita arvioijia.

Alueellisten ryhmäsertifikaattien haltijana on Kestävän Metsätalouden Yhdistys, jota arvioitiin aivan ensimmäisenä. Jäsenmuutosten vuoksi rekisterit eivät ole täysin ajan tasalla, mutta muutoin yhdistyksen toiminnassa ei havaittu merkittäviä puutteita. Sertifiointiasiamies Aija Rahikainen toivoo hyvää yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten kanssa. ”Uutta hallinnointimallia vasta harjoitellaan ja kehitellään tulevaa vuottakin silmällä pitäen. Tarkoituksena on pitää sertifikaatit voimassa ja viedä asioita järkevästi eteenpäin, hän sanoo.

Aikataulut:

Määräaikaisarvioinnit jatkuvat Pohjois-Savon jälkeen Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa.
Elokuussa viikoilla 33 ja 34 ovat vuorossa Häme ja Uusimaa, viikolla 35 Pohjois-Karjala, 36 Etelä-Pohjanmaa, 37 Pirkannmaa, 39 Lounais-Suomi, 40 Rannikko ja Ahvenanmaa, 41 Lappi, 42 Pohjois-Pohjanmaa, ja viimeiseksi viikolla 44 Kainuu.