Kemera-tukea on käytettävissä metsänhoitotöihin 32 miljoonaa euroa

17.6.2016

Taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon on tänä vuonna käytettävissä 32 miljoonaa euroa, noin puolitoistakertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Tuen käyttö mahdollistaa siis puolitoista kertaa viimevuotista enemmän töitä metsissä. Tähän mennessä vuotta tukea on käytetty noin 3 miljoonaa euroa.

Vaikka uusia hakemuksia ei hyväksytä, jo myönnetyt varat pitäisi käyttää mahdollisimman pian.

Jos metsänomistaja tai toimija on hakenut Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon tai taimikon varhaishoitoon, työt tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa tänä vuonna. Näin Metsäkeskuksen tänä vuonna käytössä oleva myöntämisvaltuus ja määrärahat tulisivat hyödynnettyä mahdollisimman täysimääräisesti. Kaikkien hankkeiden, joista ennakkohakemus on toimitettu Metsäkeskukseen 6.5.2016 mennessä, toteutus voidaan aloittaa jo tänä vuonna.

Esimerkki:

Metsänomistajalle tai toimijalle on myönnetty tukea nuoren metsän hoitoon tai taimikon varhaishoitoon tänä vuonna 1 000 euroa, mutta hanke toteutuu vain 600 euron suuruisena.

  • Jos työ tehdään ja toteutusilmoitus toimitetaan Metsäkeskukseen samana vuonna kuin rahoituspäätös on tehty, Metsäkeskus voi hyväksyä jonkun muun metsänomistajan hankkeita toteuttamatta jääneen 400 euron verran.

  • Jos työ toteutetaan vasta tulevina vuosina, käyttämättä jäänyt 400 euroa ei palaudu Metsäkeskukselle käytettäväksi uusien hankkeiden hyväksyntään.

Jos jo nyt tekevänsä töitä pienemmällä pinta-alalla kuin mihin on hakenut Kemera-tukea, työt pitäisi siis ehdottomasti tehdä tänä vuonna. Muuten uhkana on, että osa metsätaloudelle osoitetusta myöntövaltuudesta ja määrärahasta jää kokonaan hyödyntämättä ja valuu hukkaan.

Syksyllä metsänomistajille avautuu mahdollisuus tehdä toteutusilmoitus metsään.fi -palvelun kautta. Metsäkeskus toivoo mahdollisimman monen maanomistajan toimivan näin. Sähköisten ilmoitusten käsittely nopeutuu Metsäkeskuksessa huomattavasti, kun aikaa vievä tallennusta ei tarvitse tehdä.

Hae tukea yhdelle kalenterivuodelle kerrallaan

Kuinka metsänomistajan tai toimijan kannattaa tulevaisuudessa menetellä Kemera-tuen kanssa?

  • Tee hakemus vain kalenterivuodeksi kerrallaan. Näin pidetään varojen ja myöntämisvaltuuden käyttö tasapainossa vuositasolla.

  • Tee hakemus vain sille pinta-alalle, jonka hakemusvuonna aiot varmasti toteuttaa.