Kemera-laki saanee jatkoa ensi vuodelle

07.2.2020

Nykyinen Kemera-laki on voimassa 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen maa- ja metsätalousministeriö on kaavaillut lain voimassaolon jatkamista vuodella. Nykyisen Kemera-lain jatko on tarkoitus saada voimaan heti vuoden 2021 alusta, jolloin Kemera-hankkeiden käsittely jatkuisi tänä ja ensi vuonna ihan normaalisti. 

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistelemassa hallituksen esitystä Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain eli ns. Kemera-lain voimassaolon jatkamisesta vuoden 2021 loppuun. Tarve jatkoajalle johtuu Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja valtiontukiuudistusten viivästymisestä. Nykyinen laki on voimassa 31. päivään joulukuuta 2020.

Vuonna 2015 säädetty Kemera-laki on komission hyväksymä ja perustuu nykyisiin maa- ja metsätaloutta koskeviin valtiontuen suuntaviivoihin. Uudistusten viivästymisen takia komissio on valmistelemassa vuoden jatkoaikaa nykyisille valtiontukisäännöille. Komissio on julkaissut verkkosivullaan asiaa koskevan päätösluonnoksen ja kuulee siitä parhaillaan sidosryhmiä, kertoo MMM tiedotteessaan.

Hallituksen esitys Kemera-lain voimassaolon jatkamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle ns. budjettilakina syyskuussa 2020. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että esitys pystytään käsittelemään eduskunnassa mahdollisimman nopealla aikataululla, jotta rahoituspäätöksiä voitaisiin tehdä Kemera-lain nojalla keskeytyksettä.

Metsäkeskus tiedotti , että ennen kuin nykyisen Kemera-lain jatkuminen ensi vuodelle varmistuu, on Kemera-tuen hakijoiden varauduttava seuraaviin asioihin:

  • Metsäkeskus voi tehdä Kemera-rahoituspäätöksiä 31.12.2020 saakka. Takarajana oleva vuoden loppu koskee myös ympäristötukia ja luonnonhoitohankkeita. Kemera-työt tulee toteuttaa rahoituspäätöksessä ilmoitetussa määräajassa. Tänä vuonna myönnettyjä tukia on mahdollista maksaa 31.12.2023 saakka.
     
  • Kemera-rahoitushakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen hyvissä ajoin syksyllä, jotta ne ennätetään käsitellä ennen vuodenvaihdetta. Varsinkin vaativien suometsänhoito- ja metsätiehankkeiden käsittelyyn on syytä varata riittävästi aikaa.
     
  • Suometsien ja metsäteiden yhteishankkeiden suunnitteluun on mahdollista hakea erikseen Kemera-tukea. Suunnittelutyölle voidaan myöntää toteutusaikaa enintään 30.9.2020 saakka. Samassa määräajassa valmiin toteuttamissuunnitelman kanssa Metsäkeskukseen on toimitettava suometsä- ja metsätiehankkeen tukihakemus. Jos töiden toteuttamiseen ei haeta Kemera-tukea, on toteuttamissuunnitelmaan liitettävä selvitys hankkeen toteuttamisesta muulla rahoituksella.