Kemera-lain ja metsätuholain muutokset tulevat voimaan 18.4.2016

08.4.2016

Kemera-lain ja metsätuholain muutokset on vahvistettu presidentin esittelyssä 8.4.2016. Lakimuutokset tulevat voimaan 18.4.2016.

Kemera-lain keskeiset muutokset:

  • Juurikäävän torjunta jää pois tuen piiristä.
  • Terveyslannoitus jää pois tuen piiristä lukuun ottamatta suometsän hoidon yhteydessä tehtävää tuhkalannoitusta ja boorilannoitusta.
  • Nuoren metsän hoidon tuen myöntämisen edellytyksiä täsmennetään: nuoren metsän hoitotyön ja taimikon varhaishoidon tuki voidaan maksaa enintään ennen työn aloittamista tehdyssä hakemuksessa ilmoitetulle hoitotyön pinta-alalle. Mahdolliselle lisäalueelle tuki on haettava erikseen ennen työn aloittamista.
  • Kun käytettävissä oleva myöntämisvaltuus on loppumassa, maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä Metsäkeskuksen hylkäämään hakemukset, jotka saapuvat ministeriön päätöksen julkaisemisen jälkeen.
  • Hankintalain kynnysarvoja pienempien hankintojen kilpailuttamista koskevaa säännöstä täsmennetään.

Metsätuholain muutos

Metsätuholain muutoksen myötä juurikäävän torjunta tulee hakkuuoikeuden haltijan velvollisuudeksi.

Hakemusten käsittely lakimuutostilanteessa

Ennen 18.4.2016 Metsäkeskukseen saapuneet hakemukset käsitellään nyt voimassa olevien säännösten mukaisesti. 18.4.2016 tai sen jälkeen saapuneita hakemuksia käsitellään muuttuneen lainsäädännön mukaisesti.

Nykyisen lain mukaisten juurikäävän torjunnan rahoitushakemusten töitä on mahdollista tehdä vielä toukokuun aikana. Kaikki juurikäävän torjunnan toteutusilmoitukset tulee toimittaa Metsäkeskukselle viimeistään 31.7.2016.

Kemera-hakemusten käsittelyn tilanne Metsäkeskuksessa

Metsäkeskus käsittelee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan hakemuksia ja toteutusilmoituksia saapumisjärjestyksessä. Puutteellisten asiapapereiden ja ilman päätösnumeroa saapuneiden toteutusilmoitusten käsittely kestää keskimääräistä kauemmin. Tienrakennuksen ja suometsänhoidon hankkeiden käsittely on aloitettu viikolla 14. Lisätietoja: www.metsakeskus.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote Kemeran muutoksista
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote juurikäävän torjunnasta