Investointi pohjoiseen metsätalouteen maksaa itsensä takaisin

13.8.2016

Pohjois-Suomeen suunnitellut uudet metsäteollisuusinvestoinnit edellyttävät, että myös puuntuotantoon panostetaan, totesi MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola metsänhoitoyhdistys Länsi-Rajan 80-vuotisjuhlapuheessaan Pellossa 13.8.

Lapin metsien kasvu on nelinkertaistanut muutamassa vuosikymmenessä 13,3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Puolet Lapin metsistä on nyt nuoria kasvatusmetsiä eli nopean kasvun vaiheessa. Metsien hoitoon ja kasvuun tehdyt satsaukset ovat jo nyt kantaneet hedelmää.

Valtion osarahoitus on erityisen tärkeä pohjoisen metsätaloudelle, koska puun kiertoaika on pitkä. Kemera-tuki kannustaa investoimaan metsänhoitoon, vaikka puunmyyntituloja ei ole tiedossa vielä vuosikymmeniin.

- Tiedossa on, että nykyisen kemera-asetuksen muutos, jossa painopistettä ollaan siirtämässä kuitupuun korjuun tukemisesta taimikonhoidon suuntaan, on aiheuttanut pohjoisessa vastustusta.  -  Erityisesti nyt, kun käytettävissä oleva rahamäärä on supistunut, tuki on kuitenkin syytä kohdentaa entistä tarkemmin sinne, mihin se on tarkoitettukin: hyvään metsänhoitoon ja sinne missä takaisinmaksuaika on kaikkein pisin, Tiirola muistuttaa.

EU:n valtiontuen säännöt eivät myöskään enää nykyisellään mahdollista sitä, että pelkkää energiapuun korjuuta tuettaisiin suoraan kemera-tuella. -Energiapuun tukeminen pitääkin järjestää muuta kautta, esittää Tiirola.

Tiirola myös muistutti, että nykyisen kemera-lain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti Pohjois-Suomen vajaatuottoisten metsien uudistamisen tukijärjestelmän käyttöön ottoa. 

Nykyinen kemera on voimassa vuoteen 2020. Erityisesti pohjoisen metsätalous tarvitsee kannusteitä tämän jälkeenkin. - Uuden järjestelmän tulee olla entistä yksinkertaisempi ja tehokkaampi. Se on vähän niin kuin alokkaan asento, pitää tehdä kokonaan uusiksi. Nykyiseen on laitettu paikkaa paikan päälle ja kokonaisuus on byrokraattinen ja sekava, linjaa Tiirola.

MTK:n metsävaltuuskunta on pitämässä syksyllä seminaarin, jossa asetetaan tavoitteet metsätalouden tukijärjestelmän tulevaisuudelle.

 

Lisätietoja: Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola puh. 044 538 4280