Ilman metsänomistajia ei ole biotaloutta

21.3.2017

Tänään 21.3. vietetään kansainvälistä metsien päivää. Suomalaisista metsistä ja niiden kasvusta on pitkälti kiittäminen yksityisiä metsänomistajia.

Metsätalous on olennaisin osa metsäbiotaloutta. Koko jalostusketju alkaa siitä, että metsänomistajalla on halu tarjota markkinoille puuta. Jotta hänellä olisi korjuukelpoista puuta, on metsiä pitänyt hoitaa ja niihin sijoittaa pitkäjänteisesti.

 - Pelkästään 2000-luvulla metsänomistajat ovat investoineet puun tuotantoon omia varojaan yli kolme miljardia euroa. Metsänomistajien pitkäjänteinen työ näkyy kasvaneina puuvaroina, muistuttaa tutkimuspäällikkö Erno Järvinen.

Metsätalouden on oltava vastaisuudessakin kannattavaa, jotta metsänomistajat ovat kiinnostuneita metsäelinkeinosta ja metsiinsä sijoittamisesta.

Valtiovallan on huolehdittava myös metsätalouden, ei pelkästään metsäteollisuuden, toimintaedellytyksistä. Kun digitalisaatiota ja metsävaratiedon keruuta ja käyttöä edistetään, on syytä pitää mielessä, että kyse on metsänomistajien omaisuudesta ja elinkeinosta.   

Puulle pitää olla riittävästi kysyntää, jotta puumarkkinat toimivat tasapainoisesti. Metsänhoitoyhdistysten toiminta puukaupan kilpailuttajana vahvistaa metsänomistajien asemaa markkinoilla.  

Kansainvälisen metsien päivän teemana on energia. Merkittävä osa Suomen energian tuonnista voitaisiin korvata kotimaisella puuenergialla. 

Metsästä saa energiaa myös muuten kuin keräämällä energiapuuta ja polttamalla sitä. Luonnossa liikkumisen terveysvaikutukset on tutkittu ja tunnustettu. Talousmetsiä hyödynnetään runsaasti virkistyskäytössä koska hoidetuissa metsissä on helppo liikkua. Jos metsänomistajilla ei ole kannusteita hoitaa metsiään, yksityismailla kulkevat reitit ja maisemat puskittuvat ja kasvavat umpeen.

Hyvää metsien päivää kaikille!