Hirvivahinkokorvaukset maksuun

16.6.2015

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen määrärahan myöntämisestä hirvieläinvahinkojen metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Määrärahalla korvataan vuonna 2014 arvioituja metsätalouden hirvieläinvahinkoja.

Korvattavien hirvieläinvahinkojen kokonaispinta-ala on yhteensä 1285 hehtaaria ja maksettavien korvausten kokonaissumma 460 000 euroa. Viime vuonna vastaava korvaussumma oli 882 000 euroa. Korvaussumma on alentunut lähes puoleen viime vuodesta. Suurimmat korvaussummat ovat Lapin (123 000 euroa) ja Pohjois-Pohjanmaan (99 000 euroa) maakuntien alueilla. 

Suomen metsäkeskus aloittaa korvauspäätösten tekemisen ja maksamisen välittömästi. Korvaukset maksetaan metsänomistajille kesäkuun aikana.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti 1-3 metrin mittaisissa männyn taimikoissa. Metsänomistajat voivat tarkistaa Metsään.fi-palvelusta, onko heidän tilallaan männyn taimikoita, joissa on selvä hirvieläintuhon riski. Tuhot on todettava maastossa ja niihin voi hakea korvausta Metsäkeskukselta. Vahinkoilmoituslomake on saatavilla Metsäkeskuksen verkkopalvelussa: www.metsakeskus.fi/lomakkeet